lørdag 6. juni 2009

2 + 2 = 5

Vi i Manndom har stor tro på kvinners deltagelse i bedrifters øverste ledelse. Kvinner er selvsagt like god ledere som menn. Vi tror også at kombinasjonen av kvinner og menn kan være en ren styrke i en bedriftsledelse. 

Vi kan sammenligne litt med geniforklaringsteorier; De fleste av oss har et tankesett som domineres av høyre eller venstre hjernehalvdel. Det gjør oss enten litt mer kreative eller litt mer logiske i vårt tankesett. De store geniene derimot er ikke dominert av den ene hjernehalvdelen. De tenker like sterkt med begge sider. Det gjør dem ikke bare dobbelt så smarte som oss, men det blir en 2+2=5 effekt av det hele.

Siden menn og kvinner har forskjellige tankesett tror vi en organisasjons styrke kan få en tilsvarende 2+2=5 effekt når begge kjønn er noenlunde likt representert.

Vi liker allikevel ikke at råderetten over privat eiendom skal settes til side for å fremtvinge slike sammensatte bedriftsstyrer. En kjønnskvotert kvinne er alltid en forbigåelse av en kvalifisert mann. Det er forskjellsbehandling vi ikke kan akseptere.

Vi tror heller ikke at en kjønnskvotert kvinne gir 2+2=5 effekten i styret. Forutsetningen for en slik effekt er at man ”tenker like godt”, dvs. at man er like kompetent til jobben. Når man ikke kan få jobben uten kjønnskvotering er man rett og slett ikke kompetent til den.

Vi mener også at kjønnskvoterte kvinner er en hån av kvinner generelt. Det er et sterkt signal om at kvinner ikke kan kvalifisere seg til slike stillinger uten kvotering. Vi vet at det finnes mange kvinner som er dyktige nok, men vi vet også at det er ikke de som sitter på kvoterte plasser.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar