tirsdag 9. mars 2010

Hijab

Vi har ingenting i mot at kvinner frivillig ikler seg et religiøst hodeplagg og bruker det på fritiden. Vi er imot en hver form for tvang. Enten det dreier seg om å tvinge barn til å gå med det eller om man tvinger ”sine voksne” kvinner å gå med det. Vi ønsker heller ikke at religiøse symboler skal kunne byttes ut med deler av norske symboler eller uniformer.

Nettopp begrepet ”sine kvinner” er i denne konteksten litt megetsigende. I miljøer hvor slike hodeplagg benyttes har menn ofte en slags eiendomsrett over sine kvinner. VI tar sterk avstand fra en slik oppfatning. Mennesker ka ikke eie hverandre. Tvang kan da utøves på forskjellig vis med fysisk og psykisk maktbruk. Vi tar avstand fra det.

Vi vil dog rette oppmerksomheten på at også gutter tvinges til å utsmykke seg med religiøse symboler. I flere hinduvarianter er turban et obligatorisk plagg for gutter. Hos andre er det hårklipp, eller mangel på sådan, som er obligatorisk. Tilsvarende ser vi hos flere jødegrupperinger hvor både hår og hodeplagg er påbudt for gutter. I enkelte muslimske grener er skjegg påbudt for menn.

I støyen fra kvinnekampen har vi ikke hørt noe om at dette ikke bare rammer kvinner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar