tirsdag 9. mars 2010

Ny lov om barnefordeling favoriserer fortsatt kvinner

Fortsatt er det kvinner som har rett til barna. Fortsatt er det unntaksvis at domstolen kan dømme lik fordeling av barna. Fortsatt kan partene flytte for å forhindre den andres samvær uten konsekvenser. Vi støtter Foreningen to foreldres syn på loven.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar