onsdag 6. mars 2013

Likestilling eller feministminister

Inga Marte Thorkildsen er barne-, likestillings- og inkluderingsminister . Nå deltar hun på FN kvinnekongress i New York. Hovedtema er vold mot kvinner. Vi støtter selvsagt kampen mot vold mot kvinner. Men vi støtter også kampen mot vold mot menn.
  
"Vold mot kvinner tar flere kvinneliv i aldersgruppa 15-44 år enn malaria, HIV/AIDS, kreft og trafikkulykker til sammen! Et gigantisk samfunnsproblem" sier likestillingsministeren på sin Facebookside.Jeg vet ikke hvor den påstanden kommer fra. Jeg har ikke tall som viser disse tallene for hele verden. Men i Norge antall trafikkdrepte på ca 300 pr år. Antall døde av Aids er ca 200
Antall mord er ca 50 pr år. Av Aids og trafikkulykker dør det altså 10 ganger så mange hvert år i Norge som av vold. Med andre ord kjenner Inga Marte Thorkilsen at det må være mer enn 450 drap på kvinner i Norge som ikke blir registrert som drap! Det tror jeg rett og slett ikke på.
 
Forøvrig er de fleste i alle tre kategorier er forøvrig menn. Det er flest menn som blir drept av vold, av trafikkulykker og av Aids. Alikevel ser LIKESTILLINGSMINISTEREN det som et stort samfunnsproblem at kvinner blir drept. Av kalenderen hennes kan jeg ikke se en eneste dag avsatt for å kjempe mot vold mot menn. Faktisk kan jeg ikke se at en eneste time er avsatt for å kjempe for menn på noe område.
 
Hun omgir seg gjerne med invandrere og andre som skal inkluderes. Kvinnlige innvandrere. Aldri menn. Enda det er flest menn som innvandrer.
  
Inga Marte Thorkildsen er ikke LIKESTILLINGSMINISTER. Hun er BARNE OG FEMINIST MINISTER. Når jeg tenker meg om kan jeg ikke huske at hun noen gang har uttalt seg positivt om menn.
 

7 kommentarer:

 1. http://www.adressa.no/sport/Sprek/article1823820.ece

  SvarSlett
 2. Hun er ikke barneminister heller - j.fr hennes forslag til endring av barneloven, hvor hun ønsker å gi mødre rett til selv å bestemme hvorvidt de ønsker å fjerne et barn fra sin far eller ikke.

  Dermed står det igjen ett ord: Feministminister.

  SvarSlett
 3. http://www.fedrerett.no/nyheter/

  http://artofliving.side2blogg.no/?p=1442

  SvarSlett
 4. http://livetsveg.blogspot.no/

  SvarSlett
 5. http://senterforlikestilling.org/sammendrag-menns-forsorgelse/

  Meget interesant forskning, fra en kjønnsforsker til og med, som viser at menn betaler langt mere enn de skal av familieøkonomien. Dermed sitter kvinner igjen med mere til seg selv. Det er også vært å merke seg at mennene brukte langt mere tid på å bekymre seg over familieøkonomien og på å gjøre disposisjoner i forhold til den. De gjør altså en form for praktisk og mentalt ekstraarbeid som jeg tviler på at inkluderes i tidsbrukundersøkelser.

  SvarSlett
 6. Hun er desverre formelt også barneminister men har ikke til nå evnet å fremme noe til barns selvstendige beste uten at dette har hatt et vikarierende motiv om kvinnestilling. Desverre for norske barn så velger hun bort barnets beste og rettigheter om dette står opp mot økt kvinnestilling, og hun korruperer barneloven til å bli et kvinnepolitisk verktøy der barn fratas rettsvern og offres på det feministiske alter utewn noen begrensininger eller vilje vist om å evne fokus på barn og hva skade de påfører som prisen barna betaler!

  SvarSlett