søndag 3. mars 2013

Menn uten rettsikkerhet?

Er det et nytt justismord eller rettferdig dom? En Nesodding er dømt for voldtekt på ent nachspiel. Det er 15 stykker til stede mens Nesoddingen og to andre har sex med en kvinne på soverommet. Mannen hevder at sexen var frivillig. Ingen har hørt kvinnen motsette seg sexen. Kvinnen bekrefter at hun ikke har skreket heller fordi hun var redd for å si nei. Retten, to kvinner og en mann, valgte å tro på kvinnens forklaring, ikke mannen. http://www.amta.no/lokale_nyheter/article6528538.ece.

Vi trodde at en person er uskyldig helt til det motsatte er bevist. At tvilen skal komme tiltalte til gode. Men det gjelder tydeligvis ikke for voldtektssaker. I hvert fall ikke er menn som  voldtar.

Nå kjenner vi ikke hele saken. Vi ser bare det som skrives i Akershus Amsttidene. Men ut fra dette så er det nok at kvinnen etterpå hevder at det var ufrivillig. Hvis avisen gjengir saken noenlunde korrekt så vektes kvinnens ord mer enn mannens. Ut fra dette er menn nok en gang uten rettsikkerhet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar