lørdag 11. mai 2013

Næringsfond i Frogn diskriminer menn og stigmatiserer kvinner

Frogn Kommune i Akershus ligger midt i det mest attraktive bo- og næringsområdet i Norge. De har næringsfond som diskriminerer menn:
 
"Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunenes mulighet til lokalt næringsutviklingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøenes forutsetninger og muligheter. Kommunenes medvirkning og aktive engasjement er en sentral forutsetning for utviklingen av næringslivet, og bør skje i nært samarbeid med private aktører.

Næringsfondet kan nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres."

http://www.frogn.kommune.no/Emnekart/Emneord/Naringsfond/

Det er ikke spesielt vanskelig å være kvinne i Frogn. Det er ikke spesielt mye arbeidsledighet blant kvinner i Frogn. Mesteparten av kommunen pendler til Oslo hvor sentrum ligger 35 minutter unna med rutebuss. Allikevel har kommunen en forkvaklet ide om at kvinner skal prioriteres.

Når man utlyser en stilling har man ikke lov å opplyse om hvilket kjønn man ønsker å ansette. Hvordan skal en ærlig forretningsdrivende kunne søke støtte i Frogn? Og hva slags arbeidsplasser er det egentlig Frogn Kommune mener er spesielt godt egnet for kvinner?

Hvis en mann har en god forretningside som kan skape vekst og arbeidsplasser i bygda blir han nedprioritert til fordel for en dårlig og ikke skapende ide hos en kvinne. Hva er Frogns begrunnelse for å gjøre dette?   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar