torsdag 9. september 2010

Strengere straff for voldtekt og rettsikkerheten

Vi i Manndom liker ikke voldtekter og stiller oss gjerne bak ønsker om strengere straff for noe av det aller verste man kan foreta seg mot andre mennesker. Men vi tar sterkt avstand fra ønske om å redusere kravet til bevisbyrden slik det har vært ytret fra enkelte i feministmiljøene.

En hver forbryter er uskyldig til det motsatte er bevist. Det er grunnsteinen i en rettstat. Og dette gjelder uansett hvor jævlig forbrytelsen er. Den minste tvil skal komme den mistenkte til gode og det er bedre at en skyldig går fri enn at en uskyldig blir dømt. Det er jævlig å bli utsatt for overgrep, men det er et enda verre overgrep å dømme en helt uskyldig person for udåden.

Voldtekt er av natur vanskelig å bevise. Dessverre. Rettslig blir det ekstra vanskelig ved at den samme handlingen som er strengt ulovlig er fullt ut lovlig når den gjøres med frivillige deltakere. Da blir det vanskelig å dømme. Dessverre. Allikevel kan ikke en rettstat akseptere at enkelte borgere får redusert rettsikkerhet bare fordi de tilhører et spesielt kjønn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar