torsdag 9. september 2010

Kvinnepanelet ønsker rettsløset menn.

Kvinnepanelet gjenspeiler den hyperfeministiske holdningen vi i Manndom tar sterkt avstand fra. I deres hoder er menn i utgangspunktet slemme og dyriske. En fiende som må nedkjempes. Siste nytt er at menn som en partner mener er voldelig skal miste samværsretten med sine barn uten love og dom.


Rett nok fremhever panelet at det ikke skal være fritt frem for kvinner å hevde at menn er voldelige, men allikevel. Beslutningen ønsker de skal fattes av en instans utenfor rettsystemet. Og da basert på påstanden om at de er voldelige, skal fratas den mest grunnleggende rettighet et menneske har; samvær med sine barn.

Vi støtter selvsagt ikke voldelige menn. Men det er ikke det saken handler om. Vi merker oss at kvinner ikke skal kunne miste samværsretten på samme grunnlag. Vi merker oss at kvinner skal kunne vinne over menn uten å måtte fremlegge rettkraftige bevis. Det synes som om kvinnepanelet mener kvinner i utgangspunktet er langt bedre skikket til – og berettiget til å ta seg av barn enn menn.

Merk også at panelet ikke snakker om strakstiltak for å beskytte barn mot foreldre som utøver vold mot dem, men om varige frarøving av farskapet når en kvinne hevder at mannen har utøvet vold mot henne.

Kvinnepanelt er ikke en hvilken som helst jenteklubb. Panelet er et offisielt nedsatt organ for å råde regjeringen ved Barne-, Likestillings- og inkluderingsministeren. Det er sjeldent mye makt samlet i denne jenteklubben. Vi oppfatter hele uttalelsen fra panelet som både bakstreversk, skremmende og grovt sjikanerende. Vi oppfordrer regjeringen til å nedlegge dette hetseorganet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar