torsdag 3. desember 2015

Bør tippeligaens trenere kjønnskvoteres

Bør tippeligaens trenere kjønnskvoteres? De fleste vil svare et rungende nei på det. Viking og Molde må få velge de trenerne de mener gir klubben best forutsetninger til å vinne kamper.

Men ville de gjøre det noe dårligere med kvinnelig trener da? Nei, ikke nødvendigvis. Så fremt den kvinnelige treneren er den beste de kan få tak i uavhengig av kjønn. Men hvis hun ble valgt kun fordi hin var kvinne, så ville det være veldig skadelig.

Alle som har fulgt litt med i fotball, håndball eller annen idrett, vet hva treneren betyr.  Når Egil Olsen overtok det norske fotball-landslaget på begynnelsen av 90-tallet hadde Norge ikke vunnet en kamp på en mannsalder. Vi var rangert som C nasjon på linje med Færøyene og vaket rundt 38. plassen av Europas 40 lag. Med de samme spillerne som før snudde Egil Olsen laget «over natten» når han overtok. Vi ble plutselig en A-nasjon. Plutselig slo vi Italia og Brasil og gikk på banen som favoritter mot Nederland. Alt på grunn av treneren.

Når et topplag ikke yter, så sparkes treneren. Det er det første fansen krever og det første spillerne krever. Det er treneren som avgjør om de får maksimalt ut av potensialet til spillerne. Derfor ønsker de den beste treneren de kan få tak i og ingen tenker tanken på at halvparten bør være kvinner.

Men når vi kommer til næringslivet og statsforvaltning er det plutselig ikke så farlig lenger. Særlig i offentlig eide bedrifter og posisjoner. Plutselig er det ikke så viktig å ha den beste lederen. Resultatene antas å bli det samme selv om man ikke velger den beste til jobben. Å ansette en dårligere kvalifisert kvinne antas å gir samme resultat som en godt kvalifisert mann. Derfor gis hun samme lønn som den godt kvalifiserte mannen ville fortjent.

Men hvis resultatet er uavhengig av om det er en godt kvalifisert mann eller en dårlig kvalifisert kvinne, hvorfor da i det hele tatt bry seg med å finne en kvalifisert person til jobben? Hvorfor ikke «plukke inn en fra gata» og betale peanøtter? Hvis lederen ikke påvirker resultatet ville jo det være det mest fornuftige å gjøre, Men lederen påvirker resultatet. Derfor gjør ingen slikt.

Merk at jeg ikke mener at kvinner ikke er kvalifisert til å være ledere. Det er de. Det finnes massevis av dyktige kvinner som er bedre enn menn til å lede. Men ikke alle alltid. Med kvotering søkes det ikke etter den beste til å lede. Det søkes etter den beste kvinnen til å lede. Hun kan være den 10. beste søknaden, men ansettes fordi hun er kvinne.  Men siden lederen påvirker resultatet, akkurat som en fotballtrener påvirker lagets resultater, finnes det altså menn som ville gitt bedre resultat.

Jo høyere opp lederen sitter, jo mer påvirker hen resultatet. For bedrifter handler det om økonomisk resultat. I statlige etater kan det handle om sikkerhet og andre viktige ting. I politikken kan det handle om nasjonens sikkerhet og disposisjoner med konsekvenser for mange i lang tid. For det er ikke uten betydning hvem som leder. Enten det er fotball i aldersbestemte klasser, næringsliv eller regjering.  Når vi velger personer etter kjønn og ikke kvalitet, får vi ikke den beste lederen og ei heller de beste resultatet som laget kan oppnå. Kvotering koster nasjonen dyrt. Veldig dyrt.