torsdag 11. desember 2008

Bordeller - ikke for mennenes skyld

Anne Bitsch greier i Aftenpostens kronikk 11.12 å løfte prostitusjonsdebatten et hakk opp fra Mads Larsens og Preben Møller’s lavmål argumentasjon. Akkurat det skulle det nå heller ikke så mye til. Bitsch’s argumentasjon, som så mye av feministargumentasjonen dreier seg egentlig ikke så mye om prostitusjon. For feministbevegelsen synes det viktigere å fremme kvinnesak, slik de mener kvinnesak bør være. For dem er prostitusjon et utrykk for mannlig dominans gjennom sexkjøp og det er denne dominans de vil til livs. 

Er prostitusjon så galt?

I tilknytning til prostitusjon finner vi vold, trusler, menneskehandel, narkotikamissbruk og andre ting vi ikke kan akseptere. Alt dette er handlinger som allerede er forbudt både i Norge og id de fleste andre land. Som samfunn har vi plikt til å bekjempe dette. Selve prostitusjonen derimot, prostitusjon som skjer helt frivillig, den plager ingen. Noen i samfunnet ønsker heller ikke at slik prostitusjon skal foregå- Enten fordi man anser det som moralsk forkastlig, kvinneundertrykkende, ureligiøst eller av andre årsaker. Det er imidlertid maktmissbruk å bruke forbud mot handlinger som ikke plager andre og som utføres av voksne mennesker helt frivillig. 

Det finnes ikke frivillig prostituerte vil nok mange mene, særlig blant feministbevegelsens søstre. Det er nok en relativ sannhet. Langt de fleste prostituerte er helt sikkert i stor grad presset ut i virksomheten som følge av narkotikamissbruk eller vha annen kontroll fra andre. Men for mange er prostitusjon allikevel et levebrød de finner akseptabelt. Ikke ønskelig i den forstand at man ville valgt prostitusjon hvis man var økonomisk uavhengig, men som for de aller fleste andre yrkesutøvere, akseptabel nok i forhold til reelle valgmuligheter og betaling. For denne gruppen er arrogant, fordømmende og ansvarsløst å forby en virksomhet som ikke skader andre.

Bordeller

Det er bieffektene av prostitusjon vi som samfunn må konsentrere oss om. Beskyttelse av kvinner og menn som blir tvunget til prostitusjon. Og også prostituerte som utsettes for vold gjennom utøvelse av deres profesjon. Og også deres kunder som risikerer å bli lurt i bakhold med overfall og utpressing. 

Jeg vil tro at første betingelse for å hjelpe er å se ulovlighetene. Dersom vi tillater prostitusjon gjennom registrerte bordeller vil lettere kunne håndtere kriminelle handlinger rundt virksomheten. Bordeller som har bevilgning til drift etter mønster noenlunde som for skjenkebevilgninger vil gjøre at de prostituerte kan arbeide i rimelig trygge forhold. De kan overvåkes av utekontakt og politi. De vil kunne opparbeide pensjonspoeng og beskyttes av syketrygdsordninger som andre arbeidstakere. Og bordeller som bryter retningslinjene kan stenges ned umiddelbart og ansvarlige kan straffes. Prostitusjon, både kjøp og salg, utenfor bordeller kan totalforbys. Kravene til drift trenger ikke å være store. En prostituert kan like gjerne arbeide alene hjemmefra som å arbeide i en stor, organisert klubb. Betingelsen er bare at stedet er registrert, at det ikke er kriminelle ansvarlige som står for driften og at utekontakt og politi har inspeksjons- og kontaktmuligheter.

Med slike bordeller finnes det ingen dårlige grunner for å kjøpe sex av mindreårige på gaten. Det finnes heller ingen grunn å prostituere seg på gaten. I motsetning til et forbud mot kjøp eller salg er ikke dette å feie problemet under teppet - eller bort fra det offentlige rom. Det vil være et system hvor de av oss som ønsker å kunne gå i byen uten i blant svært innpåslitne tilnærmelser kan gå i fred. Samtidig beskytter vi de som trenger det og har gitt ordensmakten en svært god mulighet til å bekjempe kriminalitet. Dette er heller ikke ”statlig hallikvirksomhet” som noen hevder. Det er statlig ansvar for sine innbyggere som ikke plager andre og statlig bekjempelse av kriminalitet. 

En debattant hevdet retorisk at ingen menn ønsket sine døtre, søstre eller koner ut i prostitusjon. Det er nok riktig. Jeg er heller ikke i et unntak i så måte. Men hvis en av mine nærmeste skulle prostituere seg, ville jeg i hvert fall foretrukket at det skjedde i en velordnet bordell fremfor å arbeide ubeskyttet på gaten – eller enda verre – helt i det skjulte i et nettverk av kriminelle. 

Når vi på sikt vil få redusert antall tvangsprostituerte vil selvsagt antall prostituerte gå ned. Det vil gi oss høyere priser og færre kunder. Akkurat som feministbevegelsen og andre moralister ønsker.