torsdag 26. november 2009

Rett beslutning på feil grunnlag

norsk banner vi hovedsakelig ved å missbruke Guds navn – dvs. påkalle ham i utide – eller ved å påkalle andre guder, i hovedsak Djevelen. På enkelsk banner man hovedsakelig ved sterke sexrealterte utrykk som ”Bitch” og ”Mother Fucker” med mer.


Når dagens ungdom kaller hverandre horer reagerer vi som ikke er oppvokst med fri flyt av amerikanske tv-kanaler voldsomt. Å beskylde noen for å være hore er grovt sjikanerende fordi vi tar det bokstavlig. På ord som ”din Jævel” reagerer vi imidlertid langt mildere. Til tross for at beskyldningen tross alt er mye verre enn å være hore hvis vi tar den bokstavlig. Det er en beskyldning om at vedkommende er selve Djevelen. På samme måte reagerer vi ikke så sterkt på oppfordringer om å dra til Helvete som på ”sock my cock”, enda der kan det hende man må gjøre den slags til all evighet mens flammene brenner rundt deg. Igjen er skyldes vår, strengt tatt, ulogiske reaksjonsforskjell at det ene oppfatter vi som et krafutrykk og banning, mens det andre oppfatter vi bokstavlig.

”Sock my cock” er ikke et ”allment akseptert” bannord i engelspråklige land. Det er også der ansett som et svært grovt og ubehøvlet ord. Kanskje på linjemed ”hestkuk” i Norge. Det kan dog sies både til menn og kvinner uten at man legger homofile føringer til for det. På samme måte vi som vi kan si ”kyss meg i ræva” uten at vi har noe direkte ønske om at mannen vi sier det til skal gjøre det bokstavlig talt.

Man kan alltid diskutere hvem som har ansvar for rett forståelse i en kommunikasjon; den som sender budskapet eller den som mottar det. God, norsk lederteori er ganske entydig på at avsender har ansvaret for at mottaker forstår budskapet slik det var ment. Altså bør Mueller være forsiktig med Amerikanske bannord som oppfattes bokstavlig på norsk. Men å hevde at han driver seksuell trakassering fordi han banner på engelsk er å strekke strikken alt for langt.

Når Mueller nå vistnok har sagt ”sock may cock” til Haugli er det altså langt fra seksuell trakassering. Det er dog grov, ubehøvlet språkbruk. Det er en språkbruk som ikke er forenlig med det å være leder og motivator. Mueller har, så vidt jeg forstår fra mediene, overhøvlet flere på lignende grove og demotiverende måter. Etter det som er kommet frem synes Mueller helt klart å ikke være egnet som landslagstrener og han burde sannsynligvis vært fjernet for lenge siden, men skøyteforbundet har ikke hatt baller til å gjøre det. (Merk utrykket. Igjen et kjønnsrelatert ord uten bokstavlig talt å beskrive skøytepresidentens testikler) Når man derimot beskylder ham for seksuell trakassering begår man en grov urett s og benytter kvinnelige hersketeknikker. Det bør skøyteforbundet holde seg for god til.

tirsdag 24. november 2009

Har menn svakere rettsikkerhet enn kvinner?


Jeg tror det sitter mange flere uskyldig dømte menn enn kvinner i norske fengsler. Vi pepres daglig med innslag om at forskning bare fokuserer på menns områder og at kvinner er svakere stilt i samfunnet enn menn. Jeg har aldri sett en skikkelig dokumentasjon av slike påstander, men hvis min innledende påstand er riktig. At menn oftere enn kvinner dømmes helt uskyldig til fengsel, så vil det si at menn har en langt svakere rettsikkerhet enn kvinner. I så fall; Skal vi akseptere det? Hvorfor dømmes flere menn enn kvinner uskyldig?

Jeg vil påstå at et samfunn hvor en gruppe på grunn av sitt kjønn, har svakere rettsikkerhet enn andre, er et svært diskriminerende samfunn. Det er tross alt langt verre å redusert rettsikkerhet enn eventuelt litt dårligere lønn.

To urettferdigheter gir ikke rettferdighet

Også den gang mente mange at tvilen skulle komme tiltalte til gode i alle saker. Men fortsatt i dag ser vi grupper som mener at skyldspørsmålet skal snues på hodet i voldtekt og incest saker. Dvs. at menn, for det er alltid menn, må kunne dømmes dersom de ikke kan bevise sin uskyld.


Vi har en systematisk rettsikkerhet i samfunnet som bygger på at man er uskyldig til det motsatte er bevist selv i de mest forjævlige forbrytelsene. Jeg er selv far til små jenter og vet at jeg ville vridd alle hoder av den mann som eventuelt hadde forgrepet seg på mine jenter hvis jeg fikk tak i ham. Det er derfor ikke jeg skal straffe ham, men at samfunnet skal ta seg av det. Og det er samfunnets plikt til å påse at han får riktig rettsikkerhet. Dvs. at han er uskyldig til man kan bevise hans skyld. Ikke motsatt.

I voldtektssaker er bevisførselen ekstra vanskelig. I en vanlig forbrytelse må man bevise hvem som har begått handlingen. I voldtektssaker må man også bevise at handlingen også skjedde mot offerets vilje, for ellers vil handlingen være fullt lovlig, forutsatt at det er snakk om voldtekt av voksne mennesker. Også her skal tvilen komme tiltalte til gode og derfor blir det mange henleggelser av slike saker.

De fleste av oss kan med litt fantasi forestille seg hvorledes det er å bli uskyldig dømt for noe. Å måtte minste venner, familie og jobb. Tilbringe flere år i fengsel. Å ikke bli trodd av noen. Og allikevel vet man at man aldri har gjort det man er dømt for. Å dømme en uskyldig gir ikke rettferdighet til den uskyld offeret har blitt utsatt for. Det er bare å utsette et nytt offer for urett. Derfor er det bedre at en skyldig går fri enn at en uskyldig blir dømt.

Hva er sextrassaksering?

Å sextrakassere noen betraktes som en kriminell handling i Norge. Det kan kanskje være rett og riktig, men hva vil det si å sextrakassere noen? TheFreeDictionary.com definerer trakassering til ”utsette for stadig og systematisk mobbing el. sjikane” . Altså, ikke å komme med en sleivbemerkning, men å systematisk mobbe noen.


Når vi får servert en sak i nyhetene får vi sjeldent hele bildet. Allikevel synes det ofte som om det er en slevete bemerkning som utløser påstanden om sextrassaksering. Det kan ha vært en spøk - kanskje en dårlig spøk, men dog en spøk – en flørt, kompliment, sinneutbrudd eller bare en sleivete kommentar uten innhold. Når mannen, for det er alltid en mann, beskyldes for sextrassaksering er løpet kjørt. Bare beskyldningen er som regel nok. Ikke et styre i dette landet tør si at de tar sextrassaksering på alvor, men at de heller ikke liker utidige beskyldninger om dette.

Uttalelser som ”Du er sexy i den kjolen” eller amerikanske ”og fuck your self” vil fort kunne innrapporteres til en overordnet som sextrassaksering og mannen bak uttalelsene vil minimum få en sterk advarsel og ofte sparken.

Hva om en kvinne hevder at den nye, fete bilen hans er en penisforlenger. Ville mannen bli tatt på alvor hvis han beskyldte henne for sextrassaksering? Neppe.

Mannen er tilnærmet rettsløs i slike beskyldninger. Og det er ikke bare trakassering, men systematisk diskriminering på grunn av hans kjønn.