torsdag 30. mai 2013

Er jobb viktigere enn familien?


Er det familien eller jobben som er samfunnets fundament og det viktigste i livet? For gammel-rødstrømpen Gerd Kristiansen I LO er det åpenbart jobben som bør komme først.
Hun fnyser av at noen vil prioritere familie og barn. Ikke vet jeg om hun har barns selv. Vi er bare på jobb 37,5 timer pr uke, sier hun. Bare litt mer enn et døgn. For det første er det feil De fleste som jobber er 40 timer på arbeidsplassen og 2,5 til 5 timer på reise til og fra. De fleste har et par timer med plikter i hjemmet hver dag og kanskje et ønske om litt trening. Og dessuten et behov for å sove. Da blir det ikke så mange timer igjen til å ta seg av barn som hun fremstiller det som.
Arbeid er selvsagt viktig, både for samfunn, den enkelte og for familien som trenger penger. LO lederen burde heller brukt tiden sin til å arbeide for at de som er hjemme med barn eller eldre, enten det er kvinner eller menn, tjener opp pensjonspoeng og andre samfunnsrettigheter. Hva om pensjonsopptjening ble delt mellom ektefellene i en familie?
Vi tror at voksne mennesker er i stand til å styre sine egne liv og ikke skal dikteres av verken stat eller rødstrømper. Å velge å la være å ha to inntekter og to TV’er er en rettighet og et valg vi respektere. For andre er det viktigere å fremme feminisme, og om nødvendig på bekostning av familien.

søndag 12. mai 2013

Kari-Janne Lid, leder for sedelighetsavsnittet ved Grønland politistasjon er lei av at jenter må ta ansvar

"- Jeg er så lei av å høre at jentene må ta ansvar for egen drikking. Det er det samme som sier hver gang. Hovedproblemet er gutter som drikker altfor mye, og som dessverre gir blaffen i om jenta sier ja eller nei, sier Kari-Janne Lid, leder for sedelighetsavsnittet ved Grønland politistasjon til VG."

Ingen, unntatt kanskje noen i land vi ikke sammenligner oss med, hevder det er jentas skyld at hun blir voldtatt. Men ikke desto mindre er det stupid å ikke be ungdom bruke hode. At Kari-Janne Lid er lei av det tyder på at hun er mer opptatt av jenters enn gutters rettigheter.

Vi vet at overdreven drikking gjør enhver mer utsatt for vold. Gutter/menn som er fulle blir oftere utsatt for blind vold enn når de er edru. På samme måte havner de oftere i krangel og blir utsatt for vold. Og ja, jenter blir oftere utsatt for voldtekt når de er fulle enn edru. Årsaken har sannsynligvis noe med oppfattelse av situasjonen og hvor lett offer man blir.

I motsetning til Kari-Janne Lid vil vi fortsatt oppfordre jenter til å ta ansvar for eget liv. Modere sitt alkoholinntak, vurdere sitt klesvalg og være forsiktig med å ferdes på utsatte steder, være forsiktig med å bli med fremmede menn på nachspiel og å passe godt på sine drikkebeger når de er på klubber og lignende. Ikke fordi gjerningsmannen blir mindre skyldig, men fordi de blir mindre utsatt.

At biler har stoppeplikt for deg i fotgjengerfeltet gjør det ikke mindre dumt å vase ut i veien uten å se seg for eller med dødsforakt marsjere ut 2 meter foran en buss.

Og oppfordringen går også til gutter. I denne omgang, ikke til de veldig få som utøver vold eller voldtekt, men alle de andre. De som er fredelige sjeler, men som blir utsatt for vold. De som utøver vold og voldtekt derimot, har et helt annet problem. De må bare slutte med sine handlinger.


lørdag 11. mai 2013

Næringsfond i Frogn diskriminer menn og stigmatiserer kvinner

Frogn Kommune i Akershus ligger midt i det mest attraktive bo- og næringsområdet i Norge. De har næringsfond som diskriminerer menn:
 
"Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunenes mulighet til lokalt næringsutviklingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøenes forutsetninger og muligheter. Kommunenes medvirkning og aktive engasjement er en sentral forutsetning for utviklingen av næringslivet, og bør skje i nært samarbeid med private aktører.

Næringsfondet kan nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres."

http://www.frogn.kommune.no/Emnekart/Emneord/Naringsfond/

Det er ikke spesielt vanskelig å være kvinne i Frogn. Det er ikke spesielt mye arbeidsledighet blant kvinner i Frogn. Mesteparten av kommunen pendler til Oslo hvor sentrum ligger 35 minutter unna med rutebuss. Allikevel har kommunen en forkvaklet ide om at kvinner skal prioriteres.

Når man utlyser en stilling har man ikke lov å opplyse om hvilket kjønn man ønsker å ansette. Hvordan skal en ærlig forretningsdrivende kunne søke støtte i Frogn? Og hva slags arbeidsplasser er det egentlig Frogn Kommune mener er spesielt godt egnet for kvinner?

Hvis en mann har en god forretningside som kan skape vekst og arbeidsplasser i bygda blir han nedprioritert til fordel for en dårlig og ikke skapende ide hos en kvinne. Hva er Frogns begrunnelse for å gjøre dette?   

fredag 10. mai 2013

Prostitusjon

Ingen menn ønsker sine døtre et liv som prostituert. Men allikevel. Hvis din datters liv skulle ta en så lei vending at prostitusjon fremsto som et alternativ. Et alternativ hun syntes var å foretrekke frem for de andre alternativene hun sto ovenfor, hvordan ville du da at hennes arbeidssituasjon skulle være?

Det er i hovedsak tre grunner for at unge kvinner og menn havner i prostitusjon:
  • De blir presset av bakmenn ved hjelp av vold, psykisk overtak eller narkotika
  • De velger det frivillig fordi alternativene til livsopphold er verre
  • De velger det frivillig fordi utsiktene til stor fortjeneste er forlokkende
At noen blir presset til det er et samfunnsproblem. Et forhold som absolutt ikke kan tolereres av samfunnet som skal beskytte alle sine borgere. At andre velger det frivillig er ikke et samfunnsproblem. Det ligger ofte personlige tragedier bak, men det rammer ikke uskyldige.

Når ikke en uskyldig part blir rammet av en handling foreligger det ikke en saklig grunn for samfunnet å straffe noen. Det ligger et moralsk ansvar på samfunnet å forsøke å hjelpe nødstilte, men det er noe helt annet enn å straffe noen.

I dag forsøker vi å hindre prostitusjon ved å straffe kunden. En idelogi som er en katastrofe for de prostituerte og er ren kjønnsdiskriminering. For den pressede sex-selgeren kunne en kunde være en kanal hvor hun kunne be om hjelp. Det er ikke mulig når kunden risikerer straff. For den nødstilte vil tilgang på kunder være en forutsetning for at hennes valg, det minste av flere verre alternativer, være livsviktig. Fravær av kunder presser henne til et liv som i hennes øyne er verre. Sex-kjøpsloven har ingen annen funksjon enn å forsøke å legge skylden på prostitusjon på mannen. Ikke på samfunnet, bakmenne eller kvinnen, men kun på mannen. Det er meningsløst og kjønnsdiskriminerende. Loven må avskaffes og vi venter med lengsel på likestillingsministerens inngripen.

Men igjen. Hvis din datter fant seg i en situasjon hvor prostitusjon var den beste utveien. Ville du a hun levde et liv blant kriminelle? At hun lukket seg inn i biler og hus med fremmede menn? Uten mulighet til å tilkalle hjelp?

Jeg ville foretrekke at hun arbeidet på et sted hvor hun hadde tilgang på vakters hjelp hvis kunden blir ugrei. At hun arbeidet hos folk som hadde fått bevilgning til å drive slik virksomhet på samme måte som det utgis skjenkeretter.  At hun arbeidet et sted som politi og utekontakter visste om og holdt oppsikt med. At hun kunne oppsøke hjelp uten fare for å bli fengsling av verken seg selv, kunder eller arbeidsgiver. Jeg ville at hun skulle ha rett p sykelønn og opparbeide seg pensjonspoeng. Jeg ville ikke ønske min datter inn i yrket, men hvis hun havnet idet, så ville jeg ønsket henne trygges mulig arbeidsforhold.

Legalisering av prostitusjon og drift av bordeller under løyver gir myndighetene kontroll med virksomheten. Innblanding i all annen form for prostitusjon kan da forbys. Det ville ikke lenger finnes en grunn for en mann å plukke opp et barn på gata som ser voksent ut. Det ville ikke være mulig for en menneskesmugler å hevde at jentene er med frivillig.  Lovlige aktører vil arbeide sammen med politiet for å bli kvitt ulovlig konkurranse. Det ville gavnet samfunnet. Det ville gripe ondet ved roten og det ville ikke kjønnsdiskriminerende.