fredag 25. desember 2009

Slik diskriminerer likestillingsombudet

Hvorfor er alle likestillingsombud kvinner. Bør ikke neste ombud være en mann? Bør det ikke være en mann selv om det finnes bedre kvalifiserte kvinner?

onsdag 23. desember 2009

Derfor tar utrykkningsjefen feil

Kvinnelige forsikringstagere er involvert i 28 prosent av ulykkene, og får 23 prosent av erstatningsbeløpet. Men kvinnelige bilister står bare for rundt 28 prosent av samlet kjørelengde for alle eprsonbiler i Norge. Kilde Norges Forsikringsforbund.

Skremmende at sjefen for Utrykningspolitiet er såpass puck i hodet. Han har tross alt stor innflytelse for hvordan kjøreopplæring, veiutforming og  cars salepengemidler skal fordeles her i landet. Men det er klart. Å grunnløst sjikanere alle menn inngår jo ikke i diskrimineringsspørsmålet. Hva ville man blitt kalt om man hevdet at kvinnlige sjåfører var dårligere enn menn?

tirsdag 1. desember 2009

Ressursbruk ved skllsmisse

For litt siden satt jeg og hørte på en venninnes tragiske beretning om sin skilsmisse. Om den forhenværende og en gang høyt elskede ektemann som nå var blitt egoistisk og slem. Den en gang så kjærlige faren som nå ikke tok hensyn til barna og henne. Jeg antar at hvis jeg tok en prat med den fraskilte mann så får jeg høre en like bedrøvelig historie om den forhenværende hustru.


Min venninne fortalte meg at hun søkte hjelp hos krisesenteret og fikk profesjonell og kyndig hjelp, mens mannens støtteapparat kunne hun hånlig fortelle, kun var tre fraskilte kammerater. Neste gang jeg treffer en av dem regner jeg med at de har fått hver sin advokat. Det slo meg at vårt samfunns ressursbruk på skillsmesse er underlig.

Skillsmesser gir som regel bare av tapere. Som regel er begge de voksenne tapere i prosessen og barna er som regel langt mer skadelidende enn de gir inntrykk av. Bruken av ADHD medisin er helt proporsjonal med antall skilte. Ville det ikke være formålstjenlig å sette inn mer ressurser mye før? Jeg mener ikke at alle ekteskap er verdt å redde, men jeg tror mange barn og voksenne ville hatt et bedre liv hvis ekteskapet hadde blitt reddet på en god måte. De fleste i krise søker hjelp hos en veileder, men da er det ofte allerede for sent. Kunne vi bruke ressurser på god veileding og informasjon før? Mens vi enda går rundt og tror at livet skal bli som slutten på en Hollywood film?

Dernest, når krisen er et faktum, søkte kvinnen hjelp hos sitt krisesenter. En ting er at det er urettferdig at ikke mannen har et slikt sted å søke veiledning. Enda verre er det at senteret hjelper henne og ikke barna. Et godt samarbeidsklima mellom skilte er beste grunnlag for å gjøre det beste ut av situasjonen for barna. Et slikt klima får man ikke ved at minst en part for hjelp og pepping om hvordan man skal håndtere jobb, sykemeldinger, svare mails og henvendelser for å få best mulig tjangs til å få mest mulig tjangs til å få barna og mest mulig ut av oppgjøret. Hva om man fikk felles hjelp med en gang for å etablere samarbeid og å lære seg til å akseptere at man er to foreldre og at barna gjerne vil ha begge to. Kanskje kunne de nå frem til felles løsninger til beste for barna og til å leve med for de voksenne. Det ville kanskje blitt noen skadelidende advokater av det, men ville det ikke vært bedre for samfunnet og de berørte?

torsdag 26. november 2009

Rett beslutning på feil grunnlag

norsk banner vi hovedsakelig ved å missbruke Guds navn – dvs. påkalle ham i utide – eller ved å påkalle andre guder, i hovedsak Djevelen. På enkelsk banner man hovedsakelig ved sterke sexrealterte utrykk som ”Bitch” og ”Mother Fucker” med mer.


Når dagens ungdom kaller hverandre horer reagerer vi som ikke er oppvokst med fri flyt av amerikanske tv-kanaler voldsomt. Å beskylde noen for å være hore er grovt sjikanerende fordi vi tar det bokstavlig. På ord som ”din Jævel” reagerer vi imidlertid langt mildere. Til tross for at beskyldningen tross alt er mye verre enn å være hore hvis vi tar den bokstavlig. Det er en beskyldning om at vedkommende er selve Djevelen. På samme måte reagerer vi ikke så sterkt på oppfordringer om å dra til Helvete som på ”sock my cock”, enda der kan det hende man må gjøre den slags til all evighet mens flammene brenner rundt deg. Igjen er skyldes vår, strengt tatt, ulogiske reaksjonsforskjell at det ene oppfatter vi som et krafutrykk og banning, mens det andre oppfatter vi bokstavlig.

”Sock my cock” er ikke et ”allment akseptert” bannord i engelspråklige land. Det er også der ansett som et svært grovt og ubehøvlet ord. Kanskje på linjemed ”hestkuk” i Norge. Det kan dog sies både til menn og kvinner uten at man legger homofile føringer til for det. På samme måte vi som vi kan si ”kyss meg i ræva” uten at vi har noe direkte ønske om at mannen vi sier det til skal gjøre det bokstavlig talt.

Man kan alltid diskutere hvem som har ansvar for rett forståelse i en kommunikasjon; den som sender budskapet eller den som mottar det. God, norsk lederteori er ganske entydig på at avsender har ansvaret for at mottaker forstår budskapet slik det var ment. Altså bør Mueller være forsiktig med Amerikanske bannord som oppfattes bokstavlig på norsk. Men å hevde at han driver seksuell trakassering fordi han banner på engelsk er å strekke strikken alt for langt.

Når Mueller nå vistnok har sagt ”sock may cock” til Haugli er det altså langt fra seksuell trakassering. Det er dog grov, ubehøvlet språkbruk. Det er en språkbruk som ikke er forenlig med det å være leder og motivator. Mueller har, så vidt jeg forstår fra mediene, overhøvlet flere på lignende grove og demotiverende måter. Etter det som er kommet frem synes Mueller helt klart å ikke være egnet som landslagstrener og han burde sannsynligvis vært fjernet for lenge siden, men skøyteforbundet har ikke hatt baller til å gjøre det. (Merk utrykket. Igjen et kjønnsrelatert ord uten bokstavlig talt å beskrive skøytepresidentens testikler) Når man derimot beskylder ham for seksuell trakassering begår man en grov urett s og benytter kvinnelige hersketeknikker. Det bør skøyteforbundet holde seg for god til.

tirsdag 24. november 2009

Har menn svakere rettsikkerhet enn kvinner?


Jeg tror det sitter mange flere uskyldig dømte menn enn kvinner i norske fengsler. Vi pepres daglig med innslag om at forskning bare fokuserer på menns områder og at kvinner er svakere stilt i samfunnet enn menn. Jeg har aldri sett en skikkelig dokumentasjon av slike påstander, men hvis min innledende påstand er riktig. At menn oftere enn kvinner dømmes helt uskyldig til fengsel, så vil det si at menn har en langt svakere rettsikkerhet enn kvinner. I så fall; Skal vi akseptere det? Hvorfor dømmes flere menn enn kvinner uskyldig?

Jeg vil påstå at et samfunn hvor en gruppe på grunn av sitt kjønn, har svakere rettsikkerhet enn andre, er et svært diskriminerende samfunn. Det er tross alt langt verre å redusert rettsikkerhet enn eventuelt litt dårligere lønn.

To urettferdigheter gir ikke rettferdighet

Også den gang mente mange at tvilen skulle komme tiltalte til gode i alle saker. Men fortsatt i dag ser vi grupper som mener at skyldspørsmålet skal snues på hodet i voldtekt og incest saker. Dvs. at menn, for det er alltid menn, må kunne dømmes dersom de ikke kan bevise sin uskyld.


Vi har en systematisk rettsikkerhet i samfunnet som bygger på at man er uskyldig til det motsatte er bevist selv i de mest forjævlige forbrytelsene. Jeg er selv far til små jenter og vet at jeg ville vridd alle hoder av den mann som eventuelt hadde forgrepet seg på mine jenter hvis jeg fikk tak i ham. Det er derfor ikke jeg skal straffe ham, men at samfunnet skal ta seg av det. Og det er samfunnets plikt til å påse at han får riktig rettsikkerhet. Dvs. at han er uskyldig til man kan bevise hans skyld. Ikke motsatt.

I voldtektssaker er bevisførselen ekstra vanskelig. I en vanlig forbrytelse må man bevise hvem som har begått handlingen. I voldtektssaker må man også bevise at handlingen også skjedde mot offerets vilje, for ellers vil handlingen være fullt lovlig, forutsatt at det er snakk om voldtekt av voksne mennesker. Også her skal tvilen komme tiltalte til gode og derfor blir det mange henleggelser av slike saker.

De fleste av oss kan med litt fantasi forestille seg hvorledes det er å bli uskyldig dømt for noe. Å måtte minste venner, familie og jobb. Tilbringe flere år i fengsel. Å ikke bli trodd av noen. Og allikevel vet man at man aldri har gjort det man er dømt for. Å dømme en uskyldig gir ikke rettferdighet til den uskyld offeret har blitt utsatt for. Det er bare å utsette et nytt offer for urett. Derfor er det bedre at en skyldig går fri enn at en uskyldig blir dømt.

Hva er sextrassaksering?

Å sextrakassere noen betraktes som en kriminell handling i Norge. Det kan kanskje være rett og riktig, men hva vil det si å sextrakassere noen? TheFreeDictionary.com definerer trakassering til ”utsette for stadig og systematisk mobbing el. sjikane” . Altså, ikke å komme med en sleivbemerkning, men å systematisk mobbe noen.


Når vi får servert en sak i nyhetene får vi sjeldent hele bildet. Allikevel synes det ofte som om det er en slevete bemerkning som utløser påstanden om sextrassaksering. Det kan ha vært en spøk - kanskje en dårlig spøk, men dog en spøk – en flørt, kompliment, sinneutbrudd eller bare en sleivete kommentar uten innhold. Når mannen, for det er alltid en mann, beskyldes for sextrassaksering er løpet kjørt. Bare beskyldningen er som regel nok. Ikke et styre i dette landet tør si at de tar sextrassaksering på alvor, men at de heller ikke liker utidige beskyldninger om dette.

Uttalelser som ”Du er sexy i den kjolen” eller amerikanske ”og fuck your self” vil fort kunne innrapporteres til en overordnet som sextrassaksering og mannen bak uttalelsene vil minimum få en sterk advarsel og ofte sparken.

Hva om en kvinne hevder at den nye, fete bilen hans er en penisforlenger. Ville mannen bli tatt på alvor hvis han beskyldte henne for sextrassaksering? Neppe.

Mannen er tilnærmet rettsløs i slike beskyldninger. Og det er ikke bare trakassering, men systematisk diskriminering på grunn av hans kjønn.

søndag 23. august 2009

Feminisering av samfunnet

  • På skolen lærer gutter at slåssing er en abnormal oppførsel og fores med ADH medisin
  • Hjemme lærer menn å sitte å tisse
  • Alle lærer de at menns seksualitet er primitiv – i motsetning ti kvinners
  • Stortinget vedtar lover som hindrer dyktige menn i å nå frem – fordi de er menn
  • SND nekter etableringstøtte til unge gründere – fordi de er menn
  • Mange mener de bør straffes selv om bevisene om skyld i overfallet reiser tvil i skyldspørsmålet – men siden menn som regel er skyldige må vi påregne å dømme noe uskyldige.
  • Voldtekt av kvinner sidestilles med mord på menn
  • Voldtekt av menn usannsynliggjøres eller latterliggjøres
  • Kvinner gis rett til barselpermisjon – menn tvinges til barselpermisjon
  • Menn må dokumentere egnethet for å få omsorgsrett til egne barn – kvinner antas medfødt egnethet hvis ikke uegnethet kan

lørdag 6. juni 2009

2 + 2 = 5

Vi i Manndom har stor tro på kvinners deltagelse i bedrifters øverste ledelse. Kvinner er selvsagt like god ledere som menn. Vi tror også at kombinasjonen av kvinner og menn kan være en ren styrke i en bedriftsledelse. 

Vi kan sammenligne litt med geniforklaringsteorier; De fleste av oss har et tankesett som domineres av høyre eller venstre hjernehalvdel. Det gjør oss enten litt mer kreative eller litt mer logiske i vårt tankesett. De store geniene derimot er ikke dominert av den ene hjernehalvdelen. De tenker like sterkt med begge sider. Det gjør dem ikke bare dobbelt så smarte som oss, men det blir en 2+2=5 effekt av det hele.

Siden menn og kvinner har forskjellige tankesett tror vi en organisasjons styrke kan få en tilsvarende 2+2=5 effekt når begge kjønn er noenlunde likt representert.

Vi liker allikevel ikke at råderetten over privat eiendom skal settes til side for å fremtvinge slike sammensatte bedriftsstyrer. En kjønnskvotert kvinne er alltid en forbigåelse av en kvalifisert mann. Det er forskjellsbehandling vi ikke kan akseptere.

Vi tror heller ikke at en kjønnskvotert kvinne gir 2+2=5 effekten i styret. Forutsetningen for en slik effekt er at man ”tenker like godt”, dvs. at man er like kompetent til jobben. Når man ikke kan få jobben uten kjønnskvotering er man rett og slett ikke kompetent til den.

Vi mener også at kjønnskvoterte kvinner er en hån av kvinner generelt. Det er et sterkt signal om at kvinner ikke kan kvalifisere seg til slike stillinger uten kvotering. Vi vet at det finnes mange kvinner som er dyktige nok, men vi vet også at det er ikke de som sitter på kvoterte plasser.

Evolusjonens forskjellsbehandling

Over tid har det foregått en nærmest latterliggjøring av mannlig adferd i offentlig debatt. Eksempelvis blir mannlig seksualitet betraktet som mer barbarisk enn kvinners. Det blir påstått at mannlig hang til å sloss er årsaken til krig i verden. Osv. 

Samtidig ser vi at gutter, allerede fra barnsben, forsøkes å ”avdresseres” mannlig adferd. Eksempelvis blir gutter som slåss i skolegården gitt alarmerende bekymringsmeldinger hjem. Det blir drillet inn hos alle at gutter også skal gjøre husarbeidet. Men blir det drillet inn at også jenter skal delta i bilvask?

Jenter og gutter er forskjellige. Heldigvis. De synlige forskjellene er åpenbare, men de innvendige forskjellene er vanskeligere å se og akseptere.

At det er forskjell i gutter og jenters tankemønster er helt opplagt. Bare det faktum at gutter tiltrekkes av jenter og motsatt er en slik forskjell i tankevirksomheten. Hva andre forskjeller handler om kan være vanskeligere å se. 

Forplantningsinstinktet har vi på begge sider. Men strategien er fra naturens side forskjellig. Når en av våre formødre ble gravid ble hun ”stuck” med barnet i mange år. Først 9 måneder graviditet og deretter mating og opplæring. Da ble det viktig at faren var av et slikt kaliber at barnets arveegenskaper var best mulig sikret.

Våre forfedre derimot var opptatt noen minutter og kanskje ”ute av drift” et par timer. I en slik situasjon vil den naturlig formeringsstrategien være ”flest mulig”. I stedet for å bruke tiden på å kvalitetsvurdere moren gjaldt det å så seg i flest mulig. Jo flere avkom, jo større sannsynlighet for at noen ble av god kvalitet.

Reproduksjon er et av våre aller dypeste instinkter og all vår adferd er sterkt påvirket av dette. Med to så forskjellige utgangspunkt blir selvsagt vår adferd ganske forskjellig. Allikevel, våre avventende formøde trengte våre pågående forfedre. Suksessfaktoren ville blitt mye mindre dersom begge av avhengig av en gjensidig og nøye ”kvalitetsgodkjenning”. Da blir det kunnskapsløst å hovere over den enes nedarvede adferd.  

Likhet for loven?

En liten notis i lokalavisa fortalte om en mann som var idømt 45 dager fengsel for å ha slått kona. Forut for dette hadde kona stilt provoserende spørsmål og fiket til mannen. Vi forsvarer på ingen måte voll, verken fra menn eller kvinners side. Vi lurer imidlertid på om dommen over mannen ville blitt den samme om den provoserende personen hadde vært en annen mann? Ville kanskje den domfelte blitt frifunnet siden den fornærmede slo først?

I en likestillet verden kan vi ikke godta overbærenhet med hensyn til voll fra noen parter. Et slag er et salg uansett.