torsdag 23. februar 2012

Jenter, selvforsvar og vold

Veldig mange jenter I SV – og andre i SV generelt – mener at jenter må lære selvforsvar. Det er de samme menneskene som er svært i mot at politi bevæpnes fordi vold avler vold. Og som mener Norge ikke bør ha et forsvar fordi vold avler vold. Men at jenter må lære seg å slåss –uten at den volden avler vold. Dette er en inkonsekvent logikk jeg ikke helt forstår.

tirsdag 14. februar 2012

Makt er sexy

Helge Solum Larsen (43) gikk til sengs med en 17-åring på partimøtet. Han er beskyldt for å gjøre det mot hennes vilje. Selv sier han det var med hennes vilje. Vi lar en person være uskyldig til det motsatte er bevist. Også i slike saker.

At det var tåpelig av Solum Larsen og gå til sengs med den unge piken er vi dog helt klare på. Som voksen burde han lese situasjonen bedre og styrt med et høyeresittende hode. Som nestleder var han sannsynligvis den høyeste rangerte mannen i forsamlingen. En mann med makt. Og en mann med makt eller penger er sexy. De fremstår som en alphahann.

Det er vår mest grunnleggende instinkter som avgjør hva vi opplever som tiltrekkende. Instinkter som bygger på vår natur helt tilbake til apestadiet. Og en hunape vil la seg tiltrekke av hanaper som tilsynelatende har gode arveegenskaper. Sterke aper blir sexy. De kan beskytte henne og avkommet. Og avkommet kan arve kroppen og bli en god videreformidler av hennes gener. Men også hanaper som viser andre positive egenskaper virker tiltrekkende. Gode jegere,  gode krigere og gode flokkledere. Selv om kroppen ikke ser spesielt trent ut.

Nå er det ikke slik at hunaper går rundt å tenker beviste tanker om hvorvidt hanapene hun ser vil være gode alvsaper. Men hun er skrudd sammen slik at hun reagerer instinktivt på disse signalene om tyder på gode arveegenskaper. Derfor finner hun disse hanene tiltrekkende. Og på et partimøte fremstår lederen som en person med nettopp disse egenskapene som får han til å tre frem foran likemenn og bli sexy. Det burde Solum Larsen vite og derfor holde seg i skinne og begrense seg til å bli smigret når en 17-årig pike viser interesse for ham. For vi er ikke bare aper.

Penger er sexy
Det samme reaksjonen kvinner får ovenfor menn med penger. «De er bare ute etter pengene» er omkvedet fra oss som ikke har penger – eller andre kvinner som ikke får fatt i den rike. Og noen ganger er det selvsagt riktig. Enkelte kvinner tar et bevist valg om å søke seg en rik eller mektig mann. Men vi må ikke overse det faktum at rike menn viser klare signaler på at de er gode jegere som jakter med stor suksess på dagens bytte.  Og slike dyktige jegere oppleves som sexy av kvinner.

Kvinner med penger og makt virker neppe like tiltrekkende på menn. Ikke det at menn ikke liker kvinner med penger og makt, men det er ikke noe som i seg selv tenner de fleste menn. Fordi hanapen ser etter andre egenskaper hos en potensiell mor til sitt avkom. For i den gamle apeflokken var det ikke slik at huner og haner hadde samme oppgave. Hunene var ikke de som i første rekke drev jakt, kamp og flokkledelse. Derfor var ikke muskuløse kvinner det hanapen så etter. Og derfor responderer ikke menn hverken positiv eller negativt på rike og mektige kvinner.