søndag 23. august 2009

Feminisering av samfunnet

  • På skolen lærer gutter at slåssing er en abnormal oppførsel og fores med ADH medisin
  • Hjemme lærer menn å sitte å tisse
  • Alle lærer de at menns seksualitet er primitiv – i motsetning ti kvinners
  • Stortinget vedtar lover som hindrer dyktige menn i å nå frem – fordi de er menn
  • SND nekter etableringstøtte til unge gründere – fordi de er menn
  • Mange mener de bør straffes selv om bevisene om skyld i overfallet reiser tvil i skyldspørsmålet – men siden menn som regel er skyldige må vi påregne å dømme noe uskyldige.
  • Voldtekt av kvinner sidestilles med mord på menn
  • Voldtekt av menn usannsynliggjøres eller latterliggjøres
  • Kvinner gis rett til barselpermisjon – menn tvinges til barselpermisjon
  • Menn må dokumentere egnethet for å få omsorgsrett til egne barn – kvinner antas medfødt egnethet hvis ikke uegnethet kan