Den primitive sex-driften

Forplantningsinstinktet er det sterkeste behovet vi har. Sterkere enn selv overlevelse instinktet. Derfor er vi ofte villig til å ta hårreisende sjanser for å treffe en utvalgt partner.

Enkelte lever i den tro at vi som siviliserte mennesker ikke drives av primitive instinkter, men av avanserte tanker og frie valg. Mer feil kan man ikke ta. Alle våre største handlinger er drevet av instinkt.

Vi er flokkdyr. Vi trives i flokk. Derfor bor vi i byer, danner familier og jobber i organisasjoner. I alle disse sammenhengene fungerer flokkinstinktet.

Forplantningsbehovet er grunnlaget for det som vanligvis omtales som seksualdrift. Hun og han-dyr har helt forskjellige strategier for forplantning. Men begge strategiene er utviklet på like rasjonelt grunnlag for å sikre et best mulig avkom.

Menn's strategi er kvantitet. Jo flere hun-er man kan formere seg med, jo større sjanse er det for at noen av avkommene blir vellykket. Forpliktelsen varer noen få minutter og han er fort klar til en ny.

En kvinne er stuck med avkommet først i 9 måneder, deretter i dietiden og så gjern enda en tid før barnet kan klare seg selv. Valg av en mann med kvalitative gener blir avgjørende for hvordan hun velger partner.

"På by'n" fremstår disse strategiene helt forskjellig. Menn er stadig på sjekker'n mens jenter er mer avventene og velger i tilbudet som blir rullet ut for dem. Men det er denne forskjellen som får enkelte feminister til feilaktig å tro at menn har en primitiv seksualdrift, mens kvinner ikke styres av slikt.