tirsdag 16. november 2010

92% av menn som anmeldes for voldtekt er uskyldig

Kun 80 av 900 anmeldte menn ble i fjor dømt for voldtekt. Dvs. at i 92% av tilfellene ble saken henlagt eller mannen frifunnet. Slik saken er fremstilt i NRK og media generelt betyr det at 92% av skyldige menn går fri. Vi har mer tiltro til rettsapparatet enn journalister. Når en person er frifunnet anser vi vedkommende som uskyldig. Slik er det i alle andre saker, og slik skal det være også i voldtektssaker.


Vi er sterkt i mot voldtekt og dette er ikke et forsvar av voldtekt. Men det er et grovt eksempel på mannsdiskriminering i NRK og media generelt. Det reises overhode ikke tvil om at det er skyldige menn som går fri. Det stilles ikke spørsmål om at dette er tegn på at kvinner leverer falske anmeldelser for å hevne seg eller bedre samvittighet eller skjule utroskap.

Voldtekt er i sin natur vanskelig å bevise. Det ligger i handlingens natur. Den er lovlig å gjøre hvis begge vil og det er som regel ingen vitner. Vi ønsker bedre politiarbeid velkommen. Men vi er overbevis om at de fleste som er frifunnet er uskyldige. For en person er alltid uskyldig til det motsatte er bevist. Pr. definisjon.