mandag 29. juli 2013

Pappaperm på mors inntekt


Det er fint at pappa tar perm ifm. med barnefødsler. Men jeg  tror hver enkelt familie selv har både best forutsetning til å bestemme selv og en rett til å bestemme selv hvordan arbeidet i hjemmet og med barnet skal fordeles.

Jeg anbefaler fedre å ta permisjon. Barn er det største man kan oppleve i livet så ikke la sjansen gå fra deg, unge mann.

Myndighetenes beste bidrag for å jevne ut forholdet om hvem som tar permisjon vil være å la godtgjørelsene for permisjon bli beregnet på basis av lønnen til den som faktisk tar permisjon. I dag beregnes lønnen på basis av mors inntekt. Mor er ofte yngre enn far og har derfor en kortere karriere. Det vil si mindre lønn. Statistisk også er mor oftere i lavere lønnede sektorer. Det sier seg selv at mange unge familier ikke har mulighet til å kutte ut fars lønn og erstatte den med permisjon basert på mors inntekt. Alternativene er da enten å la mor ta all permisjonen og så får far droppe permisjonen.

La permisjonen bli beregnet på basis av den som faktisk tar fri, så vil mye av utjevningen gå av seg selv.

Steinalderordningen med mors som danner lønnsgrunnlaget viser også med all tydelighet hvordan offentligheten tenker rundt foreldrerollen. Mor er i denne tenkingen «den naturlige omsorgspersonen». EN tanke som viser seg igjen når skilte foreldre skal sloss om retten til sine barn.