tirsdag 15. april 2014

Advokat Haldis Winje ønsker ikke rettsikkerhet

Skal vi forholde oss til advokat Haldis Winje's uttalelser på Kvedsnytt 15.4.2014 ønsker ikke hun rettsikkerhet for mannlige borger i Norge.

Hun uttalte seg på bakgrunn av politiets opplysninger om at 6 av 216 anmeldte voldtekter endte med henleggelse av voldtekten og etterforskning av falsk anklage i stedet. Advokat Haldis Winje mener det er uheldig, ettersom hun mener det kan føre til færre anmeldelser.

Undertegnede derimot, mener det er heldig, ettersom det kan føre til færre anmeldelser.

Advokat Winje mener åpenbart at det er bedre at uskyldige menn blir dømt på bakgrunn av falske anklager og at kvinner som innleverer falske anmeldelser bør gå fri!

Falsk anmeldelse er verre enn voldtekt

Voldtekt er en forferdelig forbrytelse. Undertegnede har både kone og døtre og har ingen problemer med å forestille seg hvor ille en voldtekt er.

Men allikevel. Å bli beskyldt for noe man ikke har gjort er verre. Når en helt uskyldig person blir beskyldt for en så grusom handling vil ofte hele livet rase sammen. Selv om saken skulle bli henlagt. Både ektefelle, barn og venner vil tenke "ingen røyk uten ill". Veldig mange som står personen nær vil vende seg vekk fra vedkommende. Ofte mister man familien, vennene og må bytte jobb som følge av tap av tillit blant kolleger.

Beskyldningen vil henge ved vedkommende for resten av livet. I enhver ny voldtektssak vil vedkommende navn dukke opp.

Bedre at 10 skyldige går fri

Konsekvensen av å blir beskyldt for noe man har gjort er så fatal at hele vårt rettsamfunn bygger på prinsippet "uskyldig til det motsatte er bevist". Det er bedre at 10 skyldige går fri enn at  1uskyldig blir dømt. Uten dette prinsipp har vi faktisk ikke en rettstat.

Advokat Haldis Winje derimot, synes å mene det motsatte. Og hun er ikke alene. Feminister uttaler seg ofte ifm. henleggelse av voldtekt. Alt for mange voldtektssaker blir henlagt, og feministenes eneste konklusjon er at det betyr at politiet nedprioriterer voldtekt og at voldtektsmenn går fri. Aldri reflekterer de over muligheten for at det kanskje ikke har foregått noe kriminelt.

Voldtekt er vanskelig å bevise, med mindre vi snakker om overfallsvoldtekter i det offentlige rom. Sex er lov og man må faktisk bevise at det har skjedd uten den ene parts samtykke. Det sier seg selv at det er vanskelig når partene kjenner hverandre.

Ikke desto mindre må ordinære rettsprinsipper gjelde for at vi skal kunne fortsette å kalle oss en rettstat. At mennesker som angrer, blir avslørt av kjæreste og dikter opp en unnskyldning, ser muligheten til å skaffe seg en voldsoffererstatning eller hva de nå måtte ha som motiv for en falsk anklage begår en handling verre enn handlingen de hevder å være utsatt for. Skaden de påfører deres offer er mye verre enn den den de lyver om å være utsatt for og de bør straffes der etter.

Dessverre er ikke straffenivået for falsk anklage mer enn en brøkdel av nivået for voldtekt - og de aller fleste falske anklagene blir aldri oppdaget eller dømt!

Også i voldtektssaker har kvinner en langt bedre rettsikkerhet enn menn.

Les også
Menn uten rettsikkerhet
Tukling verre enn drap - når kvinner dreper
Hvilke fantastiske sitat feminister har levert!

torsdag 10. april 2014

Som å tvinge barn til homofili

Vi har tidligere skrevet om hvordan skolen helt fra barnehagen til videregående er tilrettelagt for jenter. Samtidig betaler vi "kjønnsforskere" ansatt ved universitetene for å "bevise" at forskjellen mellom guter og jenter ikke er mer enn det du kan se.

Resultatene ser vi på høyere utdannelse hvor jenter besitter 70% av plassene. Neste generasjon vil sette gutter fullstendig i skyggen og gjøre guttene til annenrangs borgere. Samtidig ser vi i barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole at gutter blir frustrert. Det gir utslag i utagerende handlinger og etter hvert når det blir mulig, de dropper skolen helt! Hvert femte gutt blir i dag medisinert for ADHD, ikke nødvendigvis fordi de er syke, men fordi de er gutter.

Det vi gjør mot gutter i skole og barnehage er å tvinge dem til å opptre som jenter. Det kan sammenlignes med å tvinge heteroseksuelle til å leve i et homofilt samliv eller omvendt.

Som heteroseksuell, tenk deg at du hver morgen skal våkne opp med en person av samme kjønn i senga. Drikke kaffe med dette morgentrøtte trynet av ditt kjønn. Kysse vedkommende adjø i døra. Spise middag sammen på ettermiddagen og krabbe til køys om kvelden for å levere dine ekteskapelige plikter til vedkommende. De fleste som ble tvunget til et slikt liv ville bli særdeles frustrert.

Norske gutter, lenge før de er bevisst sitt kjønn, tvinges av barnehagetanter, lærere og foreldre til å oppføre seg som gode jenter. Alle voksenpersonene som skal være deres støtte og hjelp rotter seg sammen og forteller dem den samme historien om hva som er rett og galt.

Gutter slipper riktignok å gå i skjørt, men nesten all deres naturlige adferd blir stemplet som uønsket.
  • Måten de tilegner seg kunnskap på
  • Måten de søker kontroll over omgivelser og redskap på
  • Måten de utforsker makt på
  • Når de blir gamle nok, også måten de tilnærmer seg sex på
  • Og også måten gutter blir omtalt på når de tar opp problemet som i denne bloggen!
Fra de er bitte små til voksne menn fortelles dagens oppvoksende gutter at de oppfører seg feil når de oppfører seg som gutter. De fortelles at de må tilpasse seg systemet slik som jentene. Bare det at jentene ikke trenger å tilpasse seg systemet. Systemet er tilpasset jentene!