lørdag 6. juni 2009

2 + 2 = 5

Vi i Manndom har stor tro på kvinners deltagelse i bedrifters øverste ledelse. Kvinner er selvsagt like god ledere som menn. Vi tror også at kombinasjonen av kvinner og menn kan være en ren styrke i en bedriftsledelse. 

Vi kan sammenligne litt med geniforklaringsteorier; De fleste av oss har et tankesett som domineres av høyre eller venstre hjernehalvdel. Det gjør oss enten litt mer kreative eller litt mer logiske i vårt tankesett. De store geniene derimot er ikke dominert av den ene hjernehalvdelen. De tenker like sterkt med begge sider. Det gjør dem ikke bare dobbelt så smarte som oss, men det blir en 2+2=5 effekt av det hele.

Siden menn og kvinner har forskjellige tankesett tror vi en organisasjons styrke kan få en tilsvarende 2+2=5 effekt når begge kjønn er noenlunde likt representert.

Vi liker allikevel ikke at råderetten over privat eiendom skal settes til side for å fremtvinge slike sammensatte bedriftsstyrer. En kjønnskvotert kvinne er alltid en forbigåelse av en kvalifisert mann. Det er forskjellsbehandling vi ikke kan akseptere.

Vi tror heller ikke at en kjønnskvotert kvinne gir 2+2=5 effekten i styret. Forutsetningen for en slik effekt er at man ”tenker like godt”, dvs. at man er like kompetent til jobben. Når man ikke kan få jobben uten kjønnskvotering er man rett og slett ikke kompetent til den.

Vi mener også at kjønnskvoterte kvinner er en hån av kvinner generelt. Det er et sterkt signal om at kvinner ikke kan kvalifisere seg til slike stillinger uten kvotering. Vi vet at det finnes mange kvinner som er dyktige nok, men vi vet også at det er ikke de som sitter på kvoterte plasser.

Evolusjonens forskjellsbehandling

Over tid har det foregått en nærmest latterliggjøring av mannlig adferd i offentlig debatt. Eksempelvis blir mannlig seksualitet betraktet som mer barbarisk enn kvinners. Det blir påstått at mannlig hang til å sloss er årsaken til krig i verden. Osv. 

Samtidig ser vi at gutter, allerede fra barnsben, forsøkes å ”avdresseres” mannlig adferd. Eksempelvis blir gutter som slåss i skolegården gitt alarmerende bekymringsmeldinger hjem. Det blir drillet inn hos alle at gutter også skal gjøre husarbeidet. Men blir det drillet inn at også jenter skal delta i bilvask?

Jenter og gutter er forskjellige. Heldigvis. De synlige forskjellene er åpenbare, men de innvendige forskjellene er vanskeligere å se og akseptere.

At det er forskjell i gutter og jenters tankemønster er helt opplagt. Bare det faktum at gutter tiltrekkes av jenter og motsatt er en slik forskjell i tankevirksomheten. Hva andre forskjeller handler om kan være vanskeligere å se. 

Forplantningsinstinktet har vi på begge sider. Men strategien er fra naturens side forskjellig. Når en av våre formødre ble gravid ble hun ”stuck” med barnet i mange år. Først 9 måneder graviditet og deretter mating og opplæring. Da ble det viktig at faren var av et slikt kaliber at barnets arveegenskaper var best mulig sikret.

Våre forfedre derimot var opptatt noen minutter og kanskje ”ute av drift” et par timer. I en slik situasjon vil den naturlig formeringsstrategien være ”flest mulig”. I stedet for å bruke tiden på å kvalitetsvurdere moren gjaldt det å så seg i flest mulig. Jo flere avkom, jo større sannsynlighet for at noen ble av god kvalitet.

Reproduksjon er et av våre aller dypeste instinkter og all vår adferd er sterkt påvirket av dette. Med to så forskjellige utgangspunkt blir selvsagt vår adferd ganske forskjellig. Allikevel, våre avventende formøde trengte våre pågående forfedre. Suksessfaktoren ville blitt mye mindre dersom begge av avhengig av en gjensidig og nøye ”kvalitetsgodkjenning”. Da blir det kunnskapsløst å hovere over den enes nedarvede adferd.  

Likhet for loven?

En liten notis i lokalavisa fortalte om en mann som var idømt 45 dager fengsel for å ha slått kona. Forut for dette hadde kona stilt provoserende spørsmål og fiket til mannen. Vi forsvarer på ingen måte voll, verken fra menn eller kvinners side. Vi lurer imidlertid på om dommen over mannen ville blitt den samme om den provoserende personen hadde vært en annen mann? Ville kanskje den domfelte blitt frifunnet siden den fornærmede slo først?

I en likestillet verden kan vi ikke godta overbærenhet med hensyn til voll fra noen parter. Et slag er et salg uansett.