torsdag 28. mars 2013

2+2=5

Når en kvinne kvoteres inn i en jobb fordi hun er kvinne blir en bedre kvalifisert mann forbigått.

Vi liker ikke diskriminering. Verken av kvinner eller menn. Derfor er vi sterkt i mot en hver form for kvotering. Men det er ikke dermed sagt at vi ikke vil ansette en person som rent faglig kan være dårligere enn den beste, men ha motsatt kjønn enn den faglig beste kandidaten.

Det er vesentlig forskjell på hvordan menn og kvinner tenker. Det enkleste beviset er det faktum at menn flest tiltrekkes av kvinner og vise versa. En tiltrekning som kjennes  mellom bena, men som styres av tankene. Hvor langt denne forskjellen strekker seg skal vi ikke gå i dybden på, men at det er en forskjell i tankemønsteret er vi ikke i tvil om. I en organisasjon kan det være en styrke.

Enkelt- og dobbelthjerner

Vi er som kjent utstyrt med to hjernehalvdeler som kontrollerer hver sine ting i kropp og sinn. Den ene er logisk og rasjonell, den andre kreativ og emosjonell. De fleste av oss domineres av en av halvdelene. Men det finnes unntak.

Av unntak som historien mener å identifisere, mennesker som er like sterkt dominert av begge hjernehalvdeler finner vi Arnstein, Michelangelo og Leonardo da Vinci. Alle sammen formidable genier. De er ikke dobbelt så smarte, men mer enn dobbelt så smarte som oss andre.

Vi tror at organisasjoner som vektlegger kjønn som en egenskap på lik linje med andre egenskaper når man ansetter, kan få en tilsvarende effekt på organisasjonen.

Den perfekte kandidat finnes jo sjeldent. Men når beste kandidat skal velges bør faglig dyktighet, personlighet og alle andre egenskaper, inklusive kjønn, veies. Da kan det være riktig å velge en som ikke er faglig best, men at de andre egenskapene, inklusive kjønnet, gjør en annen kandidat best egnet.

Men når kjønnet alene legges som kriterium. At det skal være en kvinne - for det er kun den veien kjønnskvotering foregår - så blir det diskriminering som vi ikke kan være forenlig med Norges Grunnlov.


Kjetil Rolnes

Les Kjetil Rolnes' oppgjør med statsfinansiert "Forskning" fra Reform.
http://www.dagbladet.no/2013/03/22/kultur/debatt/lordagskommentaren/kjetil_rolness/26348198/

Hvilke fantastiske sitat feminister har levert!

Man skal ikke debattere mye før en eller annen feminist hevder at synet man har er aldeles forkvaklet. Det er ikke særlig rom for å mene annet an mainstream kvinnesak før en motstander går etter "mannen i stedet for ballen".

Nå er det veldig ofte sleivspark fra begge leiere. Men det er vel få seriøse, valgte ledere og seriøse, samfunnsdebattanter som har lirt av seg mer skremmende tullprat en feminister. Det er mest egnet til å le av, men under dette ligger det et grunnleggende hat.

Av uttalelser i aviser og TV finner vi
- menn bør stenges ute fra samfunnet
- menn er verre enn dyr
- alle menn er skyldig i voldtekt

...og mye, mye mer. Hadde dette kommet fra en ertekrok i VG's debattforum kunne man ledd. Men når det kommer fra ledere av seriøse, statsstøttede interesseorganisasjoner blir det skremmende. Se selv på litt av utvalget her http://genusnytt.wordpress.com/2010/08/29/oh-vilka-harliga-feministiska-citat/

onsdag 27. mars 2013

Norrønne kvinner

I førkristen tid var norske kvinner selvstendige og sterke individer. Ingen stilte spørsmål med deres verdi i forhold til menn. Av naturlige årsaker måtte arbeidet deles. Noen matte passe hjemmet og noen måtte ut for å skaffe mat. Det ble vanligvis kjønnsdelte oppgaver, men når mennene var borte overtok kvinnen med største selvfølge det arbeid de hadde gjort. Kvinnene eide og arvet eiendom og hadde selvsagt talerett som menn.

Med kristningen av Norge fulgte det med en del ideer fra religionens opphavssted. Disse ideene er egentlig vanskelig å forsvare i en kristen kontekst, og norske, religiøse ledere har måtte gå tilbake på disse gang etter gang. En av disse ideene er at kvinnen er mannens eiendom. Gradvis, gjennom det kristne regimet har denne eiendomsretten opphørt og kvinner har igjen fått sin opprinnelig, norske verdi som selvstendig, likeverdig person.

Derfor er manndom betenkt over den nye kulturpåvirkningen fra samme geografiske område som kristendommen kommer  fra. Vi vil ha et samfunn hvor alle mennesker, både kvinner og menn, lever som selvstendige, likeverdige mennesker.

søndag 24. mars 2013

Hun tjener dobbelt så mye som han

Justyna Kowalzcyk, Marit Bjørgen og Therese Johaug tjener alle mer enn som best betalte mannlige skiløper. Kowalzcyk tjener faktisk dobbelt så mye som Northug iflg. Aftenposten.

Vi blir nesten daglig bombardert med påstander om at kvinner tjener dårligere enn menn og at dette er diskriminerende. Når en arbeidsgiver velger å lønne to menn forskjellig, hvilket gjøres hele tiden for ledende stillinger, så er det helt ok. Det skyldes rett og slett at den ene er mer verdt for arbeidsgiver enn den andre. Men når dette gjøres slik at kvinner kommer ugunstig ut ropes det diskriminering med en gang.

Som arbeidsgiver bør man derfor være forsiktig med å ansette kvinner så fremt de ikke er aller best i klassen. Da kan de forsvare sin høye lønn. Men dersom de bare er normalt eller moderat dyktige vil de fortsatt måtte lønnes som de beste. Hvis ikke kommer diskrimineringskortet tvert.

Det blir feministdiktatur  forlange at alle har lik lønn. Å lese tall fra en statistikk og derved utlede diskriminering blir bare meningsløst sludder. Vi lever i et land hvor kvinner lønnes ut fra dyktighet, innsats og verdi på lik linje med menn. Men hver gang en statistikk kan brukes til å vise noe annet får Ottar og dets like feite overskrifter i alle landets aviser. Kvinner må akseptere at de lønnes etter verdi på like linje som menn. Får de ikke topplønn så er det rett og slett fordi de ikke gjør en toppjobb.


fredag 15. mars 2013

Absurde 2013

I 2013 diskuterer reaksjonære, særlig på venstre fløy, om
  • Både kvinner og menn skal ha verneplikt eller om det fortsatt bare skal være mannens plikt å tjene landet
  • Om menn skal få fødselspermisjon basert på egen opptjeningsunderlag eller fortsatt følge kvinnen
  • Om menn og kvinner skal ha samme troverdighet i barnefordelingssaker eller om menn i utgangspunktet ikke skal tros hvis de beskyldes for noe av en sint mor
  • Om mor skal ha rett til å flytte med barna fra landsdelen hvor far bor bare for å gjøre samværet hans vanskeligere
  • Om menn skal ha lov å være organisert seg i lukkede mannsnettverk eller om det er bare kvinner som skal ha slik rett
Det er absurd å diskutere slike ting i 2013. Det er 40 år siden vi hadde slike vurderinger. I dag er det bare grov diskriminering som høytstående, for det meste venstrevridde, politikere har.

Se f.eks. Aftenposten

onsdag 13. mars 2013

Kreftmedisin som diskriminerer

Prostatakreft er den vanligste kreftform i Norge. I lang tid har det vært store tiltak og oppmerksomhet rundt brystkreft, mens prostatakreft er mest vanlig.

Mens regjeringen soler seg i glansen over å a snudd i "kreftmedisin-saken" forholder de seg grovt diskriminerende ovenfor menn. Hva ville vært status her dersom det ikke var prostata, men brystkreft-medisin som ikke staten ville betale for? Ville likestillingsministeren fortsatt sittet stille som en mus? Ville det hele passert med en notis i Aftenposten?

Neppe. Det hadde vært massiv storm fra likestillingsminister, likestillingsombud, feminist- organisasjoner og samfunnsdebattanter.

Å ikke ville betale for livsforlengende prostatamedisin er et grovt diskriminerende overgrep fra staten for å spare småpenger for staten. Så nå vet du mann, hvor lite ditt liv er verdt!

mandag 11. mars 2013

Prostitusjon

Vi liker ikke prostitusjon. Ingen normal far ønsker at hans datter skal jobbe som prostituert, og alle prostituerte er noens datter (eller sønn).

Men vi er i mot forbud og i særdeleshet sexkjøpsloven. Det er ganske mye vi ikke liker her i verden. Enkelte politikere har forbud som en favorittløsning på alt som er dumt. I forbindelse med prostitusjon er det særlig argumenter som signaleffekt, hindring av menneskehandel og annen omliggende kriminalitet og at det er kvinneundertrykkende.

Men, dersom min datter som følge av livets i blant grusomme tilfeldigheter fant prostitusjon som beste alternativ, så ville jeg likt at hun hadde mest mulig trygge og kontrollerbare forhold. Jeg ville fortrukket at hun jobbet et sted der hun ikke risikerte å være alene med en ruset og voldelig mann. Jeg ville foretrukket at hun jobbet et sted hvor arbeidsmiljøloven fungerte og hvor det var et fungerende HMS-system (Helse, Miljø og Sikkerhet). Jeg ville foretrukket at hun jobbet et sted hvor ledelsen var kjent og godkjent av myndighetene. At de var autorisert til å drive bordellen slik man blir autorisert til å drive alkoholservering. Jeg hadde foretrukket at min datter ble trukket i skatt, hadde rett til sykelønn og opparbeidet seg pensjonspoeng. Jeg hadde foretrukket at min datter hadde muligheten til å søke hjelp til å komme ut av uføret uten å risikere straff fra myndigheter eller korrumperte kunder.

Sexkjøploven er ren kjønnsdiskriminerende lov. Den er laget av feminister for å gi mannen all skyld for at prostitusjon foregår. Skal prostitusjon forbys så må det i rettferdighetens navn være forbudt både å kjøpe og selge. Vi er i mot diskriminering som dette.

Dersom prostitusjon derimot ble legalisert og organisert med bevilgning etter søknad til bordelldrift kunne det forbys utenfor slike steder. Det ville gjøre det svært mye vanskeligere å drive menneskehandel / trafficing. Det ville gi politi muligheter til å gripe inn i enhver mistanke om prostitusjon utenfor slike steder. Ingen menn ville hatt en dårlig unnskyldning om at de trodde den unge jenta på hjørnet var gammel nok. Vi tror en slik organisering ville gjort livet som prostituert bedre og tryggere. Vi tror det kunne gitt en prostituert litt mer selvrespekt. Vi tror det også ville gjort kjøp av sex tryggere for kunden også, om enn litt dyrere, hvilket for øvrig ikke gjør så mye. Høyere priser ville gitt mindre etterspørsel.

Prostitusjon er ille, men det plager ingen andre enn de to involverte. Så lenge deres handlinger ikke skader andre blir det helt feil å straffe dem får å gjøre det de gjør. Men det som er riktig ille er alt som foregår rundt prostitusjon i dag. Det skader de som utsettes for det. Og det bør fortsatt være forbudt.   

fredag 8. mars 2013

Manndom er ening med Ottar

Jeg hadde aldri trodd det, Men det er sant. Manndom er ening med kvinnegruppen Ottar. Slik forman Anne Støe(?) uttrykte seg hos Anne Kat.

- Vanlig sex er morsommere å gjøre enn å se på!

Slik trikser Inga Marte Torkildsen trikser med tall

Inga Marte Torkildsen "likestillingsminister" hevder at hver 4. kvinne utsettes for vold i nære relasjoner. Det er et tall jeg nekter å tro på uten å se en skikkelig dokumentasjon.

Hennes uttalelse på radio er ikke direkte etterprøvbar: "Vi vet at hver 4. kvinne utsettes for vold i nære relasjoner. Hver 10. utsettes for grov vold." I følge disse tallene vil det i et hvert selskap, i en hver familie med mer enn 4 jenter, på en hver arbeidsplass befinne seg et betydelig antall jenter som utsettes for vold. Og alltid noen som utsettes for grov vold. Jeg tror ikke på tallene hennes.

Hvis hun da ikke mener å legge til "en eller annen gang i livet fra vugge til grav". I så fall vil de tilsvarende tall være praktisk talt "hver eneste mann/gutt utsettes for vold" - for de fleste har hatt slike opplevelser i oppveksten. Og svært mange har blitt utsatt for noe som kan karakteriseres som grov vold. Men om det er slikt Inga Marte Torkildsen mener blir jo rene spekulasjoner.

Hun hevder det er et stort samfunnsproblem. En hver form for vold er uakseptabelt. Men det er vesentlig forskjell på graden av samfunnsproblem hvis det er noe som skjer en gang i livet eller om det er noe som skjer jevnlig slik Inga Marte Torkildsen får det til å høres ut som.

Jeg tror Inga Marte Torkildsen trikser med tall for å fremme et feministisk synspunkt, for uten å si det høyt hevder hun at hver 4. mann slår sin kvinne. Det tror jeg ikke noe på.

onsdag 6. mars 2013

Likestilling eller feministminister

Inga Marte Thorkildsen er barne-, likestillings- og inkluderingsminister . Nå deltar hun på FN kvinnekongress i New York. Hovedtema er vold mot kvinner. Vi støtter selvsagt kampen mot vold mot kvinner. Men vi støtter også kampen mot vold mot menn.
  
"Vold mot kvinner tar flere kvinneliv i aldersgruppa 15-44 år enn malaria, HIV/AIDS, kreft og trafikkulykker til sammen! Et gigantisk samfunnsproblem" sier likestillingsministeren på sin Facebookside.Jeg vet ikke hvor den påstanden kommer fra. Jeg har ikke tall som viser disse tallene for hele verden. Men i Norge antall trafikkdrepte på ca 300 pr år. Antall døde av Aids er ca 200
Antall mord er ca 50 pr år. Av Aids og trafikkulykker dør det altså 10 ganger så mange hvert år i Norge som av vold. Med andre ord kjenner Inga Marte Thorkilsen at det må være mer enn 450 drap på kvinner i Norge som ikke blir registrert som drap! Det tror jeg rett og slett ikke på.
 
Forøvrig er de fleste i alle tre kategorier er forøvrig menn. Det er flest menn som blir drept av vold, av trafikkulykker og av Aids. Alikevel ser LIKESTILLINGSMINISTEREN det som et stort samfunnsproblem at kvinner blir drept. Av kalenderen hennes kan jeg ikke se en eneste dag avsatt for å kjempe mot vold mot menn. Faktisk kan jeg ikke se at en eneste time er avsatt for å kjempe for menn på noe område.
 
Hun omgir seg gjerne med invandrere og andre som skal inkluderes. Kvinnlige innvandrere. Aldri menn. Enda det er flest menn som innvandrer.
  
Inga Marte Thorkildsen er ikke LIKESTILLINGSMINISTER. Hun er BARNE OG FEMINIST MINISTER. Når jeg tenker meg om kan jeg ikke huske at hun noen gang har uttalt seg positivt om menn.
 

Hva har dette med gamle gubber å gjøre?

DN.NO har et stort oppslag hvor det, etter overskriften å dømme, er et problem at "styrerommenefylles opp med gamle gubber". Artikkelen omhandler børsnoterteselskap.

Det et krav, dog et diskriminerende krav, at 40%  - altså praktisk talt halvparten - er kvinner. Artikkelen omhandler  at det er mangel på kunnskap knyttet til reglene for å være på børs. Hvorfor i all verden får mennene skylden for manglende kompetanse av en avvis som ynder å fremstille seg selv som seriøs?

Hadde avisa sluppet unna hvis den hadde hevdet på forsiden at det er for mange gamle kjerringer i børsnoterte selskap?

tirsdag 5. mars 2013

Tukling verre enn drap - når kvinner dreper

En kvinne er denne uken dømt til betinget fengsel for medvirkning til drap. Og en mann er dømt til 3 års ubetinget fengsel for å tuklet med en sovende kvinne.

Det er altså betydelig alvorligere her i landet å tukle med en kvinne som ikke ønsker det enn å bidra til at en gutt blir drept.

Mon tro om det hadde vært samme utfall. At en kvinne hadde blitt dømt til 3 år for å tukle med en mann. Og en mann hadde fått betinget straff for å bidra til drap av en liten pike. Vår påstand er at dommene er kjønnsbetinget og at menn dømmes mye hardere og at voldtekt av kvinner ansees som mye verre enn voldtekt av menn. Vi skal ikke til hvilke av de to dommene som er riktige, men de harmonerer ikke!

Betinget fengsel betyr som kjent at hun ikke sone inne i fengsel, men har regelmessig meldeplikt.
Ubetinget er altså vanlig fengsel hvor man sitter innesperret.

mandag 4. mars 2013

Menn ER uten rettsikkerhet

Sonet tre år for en voltekt han aldri hadde begått

Det forelå ikke bevis da han ble dømt. Påstand sto mot påstand og retten valgte, mot alle prinsipper for rettsikkerhet, å la tvilen komme påtalemyndighetene til gode.

I en rettstat er rettsikkerhet for alle mennesker helt fundamentalt. I land vi ikke liker å sammenligne oss med ser vi at rettsikkerheten kan mangle og at mennesker blir dømt uten skikkelig rettsak. Eller en ren proforma rettsak hvor dommer dømmer slik påtalemyndighetene vil og hele rettsaken er et spill for nasjonal eller internasjonal presse. Slike rettsaker har vi i Norge.

I en rettstat er det helt avgjørende at det foreligger ugjendrivelige bevis. Og at tvilen skal komme tiltalte til gode. Det er bedre at 10 skyldige går fri enn at en uskyldig blir dømt. Slik er det ikke for menn i Norge.

For en tid tilbake kom det frem at kun en liten andel av anmeldte voldtektssaker endte med dom. Jeg tror det var snakk om 20%. NRK's journalist - det er et par år siden så jeg husker dessverre ikke navnet - ga intervjuobjektet sitt full støtte. De mente at politiet her gjorde en dårlig jobb og at 80% av alle voldtektsforbrytere går fri. Ingen reflektere over at det kanskje var slik at 80% av anmeldte voldtektssaker var falske!

Nå tror ikke vi at 80% av alle voldtektssaker er falske, Men vi er overbevist om at en god del av de 80% er falske anmeldelser. En god del av de som går fri er også helt uskyldig. Men intervjuobjektet helte til den oppfatning at det var bedre om noen menn ble dømt. For mange var uansett skyldig.

Mange har kanskje en eller annen gang, kanskje som barn, opplevd å bli beskyldt for noe man ikke har gjort. Det er en svært frustrerende situasjon. De som beskylder deg kan være nære venner eller familie, og de nekter å tro at du snakker sant.

La det være klart. Seksualforbrytelser er grusomme forbrytelser og de skal straffes hardt.

Å bli beskyldt for å noe så alvorlig som seksualforbrytelse er fullstendig ødeleggende for et uskyldig menneske. Nære venner, ektefelle, barn - alle må tenke gjennom hva de skal tro på. Svært mange vil uansett tenke "ingen røyk uten ild".  Skaden man blir påført gir ofte et tillitsbrudd mellom den uskyldige og dennes kjæreste mennesker. Skaden er ofte uopprettelig. Bare det faktum at din ektefelle tvilte på deg kan være vanskelig å tilgi. Skaden er som regel livsvarig og langt verre enn den skaden man blir påført av en voldtekt. Å beskylde noen uskyldige mennesker for seksualforbrytelser må straffes langt hardere enn forbrytelsen de beskyldes for. Og menn må få rettsikkerhet som er en rettstat verdig. Tvilen skal alltid komme tiltalte til gode. Selv om de er menn.

søndag 3. mars 2013

Menn uten rettsikkerhet?

Er det et nytt justismord eller rettferdig dom? En Nesodding er dømt for voldtekt på ent nachspiel. Det er 15 stykker til stede mens Nesoddingen og to andre har sex med en kvinne på soverommet. Mannen hevder at sexen var frivillig. Ingen har hørt kvinnen motsette seg sexen. Kvinnen bekrefter at hun ikke har skreket heller fordi hun var redd for å si nei. Retten, to kvinner og en mann, valgte å tro på kvinnens forklaring, ikke mannen. http://www.amta.no/lokale_nyheter/article6528538.ece.

Vi trodde at en person er uskyldig helt til det motsatte er bevist. At tvilen skal komme tiltalte til gode. Men det gjelder tydeligvis ikke for voldtektssaker. I hvert fall ikke er menn som  voldtar.

Nå kjenner vi ikke hele saken. Vi ser bare det som skrives i Akershus Amsttidene. Men ut fra dette så er det nok at kvinnen etterpå hevder at det var ufrivillig. Hvis avisen gjengir saken noenlunde korrekt så vektes kvinnens ord mer enn mannens. Ut fra dette er menn nok en gang uten rettsikkerhet.