onsdag 22. september 2010

Tvungen Pappaperm er et blindspor

Vi synes det er helt OK at menn ønsker mer samvær og ansvar for barna, men vi mener at fordelingen mellom mor og far er en privatsak. Er man voksne nok til å få barn såer man også voksne nok til å fordele permisjonen.


Det viktigste virkemiddelet for en mer jevn fordeling vil være å gjøre fars lønn til grunnlaget for fars godtgjørelse. Slik det er i dag er det mors lønn som bestemmer hva far får i permisjonstøtte. I mange familier er far eneste forsørger – eller den aller største. For eksempel i familier hvor mor er student. Det blir da så vanskelig å ta far ut av jobb at familieøkonomien ikke makter det. Da får det bli mor eller ingen.

Vi deler ikke det feministiske oppropet at det skal være et mål at far, frivillig eller med tvang, tar like mye permisjon som mor. Det er ikke et mål som er ment å være ”til beste for barna”, men et mål som er basert på at den eneste lykke på jord er at kvinner blir som menn – og at menn blir som kvinner.

Når vi allikevel mener at det er fars lønn som må danne grunnlaget for fars permisjon så er det fordi det er en selvfølge i et samfunn basert på likeverd. At familier velger at far skal være hjemme anser vi også som helt uproblematisk og vi synes i prinsippet at det er positivt at far får mer tid med barna. Særlig så nært etter fødselen som mulig. Men vi mener at voksne mennesker i et fritt land må få bestemme sitt eget livsløp selv og ikke styres av feminister. Svangerskapermisjonen må kunne disponeres fritt av mor og far, selvsagt med unntak av ukene umiddelbart før og etter fødselen som mor trenger.

3 kommentarer:

 1. Hei,

  Undertegnede er redaktør for Pappamagasinet FAR OG BARN, og engasjert i debatten om fedrekvote/pappapermisjon.

  Høyres har vedtatt at de vil fjerne fedrekvoten. Dette fordi den angivelig er en alvorlig trussel mot familienes valgfrihet. Jeg er ikke enig

  Fedrekvoten – en populær rettighet

  Men fedrekvoten er ingen tvang. Det er en populær rettighet som de fleste fedre setter stor pris på.

  Innføringen av en stadig større fedrekvote har medført en betydelig økning i fedres uttak av foreldrepenger.

  Over 90 % av fedrene som har krav på fedrekvote, benytter seg av denne! Og de gjør det helt frivillig!

  Hvorfor gjøre unntaket til hovedregel?

  Høyre bekymrer seg for de ytterst få tilfellene der far er forhindret i å ta ut fedrekvoten. Og her har de et lite poeng. Tar ikke far sin del, mister familien disse ukene.

  Men hvorfor gjøre unntaket til hovedregelen? Kan ikke dette løses uten å frata det store flertallet av barn og fedre deres rettigheter?

  Erfaringene fra Danmark

  I Danmark fjernet de fedrekvoten i 2001. Resultatet har blitt at kun 25 % av mennene tar ut permisjon, og bare benytter 7,5 % av det de kan ta ut.

  Dette til tross for en undersøkelse fra 2009 der 49 % av den danske befolkning mener foreldre bør ta ut like mye permisjon.

  Erfaringen fra Danmark viser altså at å ta fra menn ”den ferdigforhandlede retten til fedrekvoten”, ikke fører til valgfrihet – men til det stikk motsatte. Nemlig at fedre tar ut langt mindre pappapermisjon, enn det de ønsker.

  Annenrangs foreldre

  I 1892 fastslo Stortinget at mor gir barn mer kjærlighet enn far, og at hun er best egnet til å ta vare på barna. Selv om dagens politikere snakker varmt om likestilling (venstresiden) og valgfrihet (høyresiden) preger den samme holdningen oss fremdeles.

  * Fedre har ikke fått selvstendig opptjeningsrett til pappapermisjon. (Noe som fører til at tusenvis av fedre frarøves retten til å være hjemme hos sine nyfødte barn, til tross for at de har jobbet og betalt skatt i årevis.)

  * Standard fordeling av permisjonstiden er at far tar ut fedrekvoten, mens mor får resten. Fedre som ønsker mer tid sammen med barna, stjeler permisjonstid fra mor.

  Å ensidig fjerne fedrekvoten vil bare forsterke dette problemet.

  ---
  Fred Johan Ødegård, redaktør
  Pappamagasinet FAR OG BARN

  SvarSlett
 2. Hei,

  Undertegnede er redaktør for Pappamagasinet FAR OG BARN, og engasjert i debatten om fedrekvote/pappapermisjon.

  Høyres har vedtatt at de vil fjerne fedrekvoten. Dette fordi den angivelig er en alvorlig trussel mot familienes valgfrihet. Jeg er ikke enig

  Fedrekvoten – en populær rettighet

  Men fedrekvoten er ingen tvang. Det er en populær rettighet som de fleste fedre setter stor pris på.

  Innføringen av en stadig større fedrekvote har medført en betydelig økning i fedres uttak av foreldrepenger.

  Over 90 % av fedrene som har krav på fedrekvote, benytter seg av denne! Og de gjør det helt frivillig!

  Hvorfor gjøre unntaket til hovedregel?

  Høyre bekymrer seg for de ytterst få tilfellene der far er forhindret i å ta ut fedrekvoten. Og her har de et lite poeng. Tar ikke far sin del, mister familien disse ukene.

  Men hvorfor gjøre unntaket til hovedregelen? Kan ikke dette løses uten å frata det store flertallet av barn og fedre deres rettigheter?

  Erfaringene fra Danmark

  I Danmark fjernet de fedrekvoten i 2001. Resultatet har blitt at kun 25 % av mennene tar ut permisjon, og bare benytter 7,5 % av det de kan ta ut.

  Dette til tross for en undersøkelse fra 2009 der 49 % av den danske befolkning mener foreldre bør ta ut like mye permisjon.

  Erfaringen fra Danmark viser altså at å ta fra menn ”den ferdigforhandlede retten til fedrekvoten”, ikke fører til valgfrihet – men til det stikk motsatte. Nemlig at fedre tar ut langt mindre pappapermisjon, enn det de ønsker.

  Annenrangs foreldre

  I 1892 fastslo Stortinget at mor gir barn mer kjærlighet enn far, og at hun er best egnet til å ta vare på barna. Selv om dagens politikere snakker varmt om likestilling (venstresiden) og valgfrihet (høyresiden) preger den samme holdningen oss fremdeles.

  * Fedre har ikke fått selvstendig opptjeningsrett til pappapermisjon. (Noe som fører til at tusenvis av fedre frarøves retten til å være hjemme hos sine nyfødte barn, til tross for at de har jobbet og betalt skatt i årevis.)

  * Standard fordeling av permisjonstiden er at far tar ut fedrekvoten, mens mor får resten. Fedre som ønsker mer tid sammen med barna, stjeler permisjonstid fra mor.

  Å ensidig fjerne fedrekvoten vil bare forsterke dette problemet.

  ---
  Fred Johan Ødegård, redaktør
  Pappamagasinet FAR OG BARN

  SvarSlett
 3. Jeg deler absolutt ditt ønske om at flere menn bør ta ut mer pern. Men hvis ordningen med pappa perm er så populær trenger den ikke å være tvungen. Men jeg mener også at menn/familier må få lov å velge å la være å dele alle oppgaver likt.

  Det viktigste virkemiddelet for å få menn til å velge på et friere grunnlag er å la menn's inntekt danne grunnlaget for menns permisjon. Da vil familien kunne velge å ta ut hovedfrosørgeren i permisjon. Og det er ofte menn.

  (PS: Beklager at kommentaren din ikek ble lagt ut direkte. Serveren filtrerte den av ukjente grunner bort.)

  SvarSlett