lørdag 6. juni 2009

Evolusjonens forskjellsbehandling

Over tid har det foregått en nærmest latterliggjøring av mannlig adferd i offentlig debatt. Eksempelvis blir mannlig seksualitet betraktet som mer barbarisk enn kvinners. Det blir påstått at mannlig hang til å sloss er årsaken til krig i verden. Osv. 

Samtidig ser vi at gutter, allerede fra barnsben, forsøkes å ”avdresseres” mannlig adferd. Eksempelvis blir gutter som slåss i skolegården gitt alarmerende bekymringsmeldinger hjem. Det blir drillet inn hos alle at gutter også skal gjøre husarbeidet. Men blir det drillet inn at også jenter skal delta i bilvask?

Jenter og gutter er forskjellige. Heldigvis. De synlige forskjellene er åpenbare, men de innvendige forskjellene er vanskeligere å se og akseptere.

At det er forskjell i gutter og jenters tankemønster er helt opplagt. Bare det faktum at gutter tiltrekkes av jenter og motsatt er en slik forskjell i tankevirksomheten. Hva andre forskjeller handler om kan være vanskeligere å se. 

Forplantningsinstinktet har vi på begge sider. Men strategien er fra naturens side forskjellig. Når en av våre formødre ble gravid ble hun ”stuck” med barnet i mange år. Først 9 måneder graviditet og deretter mating og opplæring. Da ble det viktig at faren var av et slikt kaliber at barnets arveegenskaper var best mulig sikret.

Våre forfedre derimot var opptatt noen minutter og kanskje ”ute av drift” et par timer. I en slik situasjon vil den naturlig formeringsstrategien være ”flest mulig”. I stedet for å bruke tiden på å kvalitetsvurdere moren gjaldt det å så seg i flest mulig. Jo flere avkom, jo større sannsynlighet for at noen ble av god kvalitet.

Reproduksjon er et av våre aller dypeste instinkter og all vår adferd er sterkt påvirket av dette. Med to så forskjellige utgangspunkt blir selvsagt vår adferd ganske forskjellig. Allikevel, våre avventende formøde trengte våre pågående forfedre. Suksessfaktoren ville blitt mye mindre dersom begge av avhengig av en gjensidig og nøye ”kvalitetsgodkjenning”. Da blir det kunnskapsløst å hovere over den enes nedarvede adferd.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar