lørdag 6. juni 2009

Likhet for loven?

En liten notis i lokalavisa fortalte om en mann som var idømt 45 dager fengsel for å ha slått kona. Forut for dette hadde kona stilt provoserende spørsmål og fiket til mannen. Vi forsvarer på ingen måte voll, verken fra menn eller kvinners side. Vi lurer imidlertid på om dommen over mannen ville blitt den samme om den provoserende personen hadde vært en annen mann? Ville kanskje den domfelte blitt frifunnet siden den fornærmede slo først?

I en likestillet verden kan vi ikke godta overbærenhet med hensyn til voll fra noen parter. Et slag er et salg uansett.

1 kommentar:

  1. Og hvorfor ble ikke kvinnen som slo først dømt i denne saken?

    SvarSlett