torsdag 27. januar 2011

Staten stimulerer til kidnapping og tvinger pårørende å betale løsepenger i 18 år

Kidnapp barna og la staten tvinge foreldene til å betale løsepenger. Uten at du får igjen barna. Stor verre går det vel ikke an å lage lovverket.


Når en foreldre kidnapper barna tvinges den gjenværende foreldre av staten til å betale barnebidrag til kidnapperen.

Å beskytte barnet, er trolig tanken bak. Men når en barnefordeling er bestemt så får vi tro at det er tatt hensyn til barnet i den beslutningen. Når en foreldre motsetter seg den bestemmelsen og røver til seg barnet så er det et overgrep mot barnet. Det er ikke å ta hensyn til barnet å støtte opp under dette overgrepet. Tvert i mot. Staten utøver et nytt overgrep både mot barnet og den gjenværende foreldre i slike situasjoner.

Økonomisk motiv er kanskje også den viktigste grunne til at norske barn blir kidnappet. Gjennom lovverket stimulerer staten til lovbrudd av verst tenkelig sort. Kidnapping av barn kan være et lovbrudd verre enn mord. Når man mottar en månedlig dusør som er mange ganger en vanlig lønn i landet man bor i, og ikke risikerer straff noe sted, da kan det friste noen og enhver å kidnappe barnet fra den andre forelderen som har fått tilkjent samværsretten.

Dette må bare stoppes!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar