torsdag 28. mars 2013

2+2=5

Når en kvinne kvoteres inn i en jobb fordi hun er kvinne blir en bedre kvalifisert mann forbigått.

Vi liker ikke diskriminering. Verken av kvinner eller menn. Derfor er vi sterkt i mot en hver form for kvotering. Men det er ikke dermed sagt at vi ikke vil ansette en person som rent faglig kan være dårligere enn den beste, men ha motsatt kjønn enn den faglig beste kandidaten.

Det er vesentlig forskjell på hvordan menn og kvinner tenker. Det enkleste beviset er det faktum at menn flest tiltrekkes av kvinner og vise versa. En tiltrekning som kjennes  mellom bena, men som styres av tankene. Hvor langt denne forskjellen strekker seg skal vi ikke gå i dybden på, men at det er en forskjell i tankemønsteret er vi ikke i tvil om. I en organisasjon kan det være en styrke.

Enkelt- og dobbelthjerner

Vi er som kjent utstyrt med to hjernehalvdeler som kontrollerer hver sine ting i kropp og sinn. Den ene er logisk og rasjonell, den andre kreativ og emosjonell. De fleste av oss domineres av en av halvdelene. Men det finnes unntak.

Av unntak som historien mener å identifisere, mennesker som er like sterkt dominert av begge hjernehalvdeler finner vi Arnstein, Michelangelo og Leonardo da Vinci. Alle sammen formidable genier. De er ikke dobbelt så smarte, men mer enn dobbelt så smarte som oss andre.

Vi tror at organisasjoner som vektlegger kjønn som en egenskap på lik linje med andre egenskaper når man ansetter, kan få en tilsvarende effekt på organisasjonen.

Den perfekte kandidat finnes jo sjeldent. Men når beste kandidat skal velges bør faglig dyktighet, personlighet og alle andre egenskaper, inklusive kjønn, veies. Da kan det være riktig å velge en som ikke er faglig best, men at de andre egenskapene, inklusive kjønnet, gjør en annen kandidat best egnet.

Men når kjønnet alene legges som kriterium. At det skal være en kvinne - for det er kun den veien kjønnskvotering foregår - så blir det diskriminering som vi ikke kan være forenlig med Norges Grunnlov.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar