onsdag 27. mars 2013

Norrønne kvinner

I førkristen tid var norske kvinner selvstendige og sterke individer. Ingen stilte spørsmål med deres verdi i forhold til menn. Av naturlige årsaker måtte arbeidet deles. Noen matte passe hjemmet og noen måtte ut for å skaffe mat. Det ble vanligvis kjønnsdelte oppgaver, men når mennene var borte overtok kvinnen med største selvfølge det arbeid de hadde gjort. Kvinnene eide og arvet eiendom og hadde selvsagt talerett som menn.

Med kristningen av Norge fulgte det med en del ideer fra religionens opphavssted. Disse ideene er egentlig vanskelig å forsvare i en kristen kontekst, og norske, religiøse ledere har måtte gå tilbake på disse gang etter gang. En av disse ideene er at kvinnen er mannens eiendom. Gradvis, gjennom det kristne regimet har denne eiendomsretten opphørt og kvinner har igjen fått sin opprinnelig, norske verdi som selvstendig, likeverdig person.

Derfor er manndom betenkt over den nye kulturpåvirkningen fra samme geografiske område som kristendommen kommer  fra. Vi vil ha et samfunn hvor alle mennesker, både kvinner og menn, lever som selvstendige, likeverdige mennesker.

1 kommentar: