mandag 11. mars 2013

Prostitusjon

Vi liker ikke prostitusjon. Ingen normal far ønsker at hans datter skal jobbe som prostituert, og alle prostituerte er noens datter (eller sønn).

Men vi er i mot forbud og i særdeleshet sexkjøpsloven. Det er ganske mye vi ikke liker her i verden. Enkelte politikere har forbud som en favorittløsning på alt som er dumt. I forbindelse med prostitusjon er det særlig argumenter som signaleffekt, hindring av menneskehandel og annen omliggende kriminalitet og at det er kvinneundertrykkende.

Men, dersom min datter som følge av livets i blant grusomme tilfeldigheter fant prostitusjon som beste alternativ, så ville jeg likt at hun hadde mest mulig trygge og kontrollerbare forhold. Jeg ville fortrukket at hun jobbet et sted der hun ikke risikerte å være alene med en ruset og voldelig mann. Jeg ville foretrukket at hun jobbet et sted hvor arbeidsmiljøloven fungerte og hvor det var et fungerende HMS-system (Helse, Miljø og Sikkerhet). Jeg ville foretrukket at hun jobbet et sted hvor ledelsen var kjent og godkjent av myndighetene. At de var autorisert til å drive bordellen slik man blir autorisert til å drive alkoholservering. Jeg hadde foretrukket at min datter ble trukket i skatt, hadde rett til sykelønn og opparbeidet seg pensjonspoeng. Jeg hadde foretrukket at min datter hadde muligheten til å søke hjelp til å komme ut av uføret uten å risikere straff fra myndigheter eller korrumperte kunder.

Sexkjøploven er ren kjønnsdiskriminerende lov. Den er laget av feminister for å gi mannen all skyld for at prostitusjon foregår. Skal prostitusjon forbys så må det i rettferdighetens navn være forbudt både å kjøpe og selge. Vi er i mot diskriminering som dette.

Dersom prostitusjon derimot ble legalisert og organisert med bevilgning etter søknad til bordelldrift kunne det forbys utenfor slike steder. Det ville gjøre det svært mye vanskeligere å drive menneskehandel / trafficing. Det ville gi politi muligheter til å gripe inn i enhver mistanke om prostitusjon utenfor slike steder. Ingen menn ville hatt en dårlig unnskyldning om at de trodde den unge jenta på hjørnet var gammel nok. Vi tror en slik organisering ville gjort livet som prostituert bedre og tryggere. Vi tror det kunne gitt en prostituert litt mer selvrespekt. Vi tror det også ville gjort kjøp av sex tryggere for kunden også, om enn litt dyrere, hvilket for øvrig ikke gjør så mye. Høyere priser ville gitt mindre etterspørsel.

Prostitusjon er ille, men det plager ingen andre enn de to involverte. Så lenge deres handlinger ikke skader andre blir det helt feil å straffe dem får å gjøre det de gjør. Men det som er riktig ille er alt som foregår rundt prostitusjon i dag. Det skader de som utsettes for det. Og det bør fortsatt være forbudt.   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar