fredag 10. mai 2013

Prostitusjon

Ingen menn ønsker sine døtre et liv som prostituert. Men allikevel. Hvis din datters liv skulle ta en så lei vending at prostitusjon fremsto som et alternativ. Et alternativ hun syntes var å foretrekke frem for de andre alternativene hun sto ovenfor, hvordan ville du da at hennes arbeidssituasjon skulle være?

Det er i hovedsak tre grunner for at unge kvinner og menn havner i prostitusjon:
  • De blir presset av bakmenn ved hjelp av vold, psykisk overtak eller narkotika
  • De velger det frivillig fordi alternativene til livsopphold er verre
  • De velger det frivillig fordi utsiktene til stor fortjeneste er forlokkende
At noen blir presset til det er et samfunnsproblem. Et forhold som absolutt ikke kan tolereres av samfunnet som skal beskytte alle sine borgere. At andre velger det frivillig er ikke et samfunnsproblem. Det ligger ofte personlige tragedier bak, men det rammer ikke uskyldige.

Når ikke en uskyldig part blir rammet av en handling foreligger det ikke en saklig grunn for samfunnet å straffe noen. Det ligger et moralsk ansvar på samfunnet å forsøke å hjelpe nødstilte, men det er noe helt annet enn å straffe noen.

I dag forsøker vi å hindre prostitusjon ved å straffe kunden. En idelogi som er en katastrofe for de prostituerte og er ren kjønnsdiskriminering. For den pressede sex-selgeren kunne en kunde være en kanal hvor hun kunne be om hjelp. Det er ikke mulig når kunden risikerer straff. For den nødstilte vil tilgang på kunder være en forutsetning for at hennes valg, det minste av flere verre alternativer, være livsviktig. Fravær av kunder presser henne til et liv som i hennes øyne er verre. Sex-kjøpsloven har ingen annen funksjon enn å forsøke å legge skylden på prostitusjon på mannen. Ikke på samfunnet, bakmenne eller kvinnen, men kun på mannen. Det er meningsløst og kjønnsdiskriminerende. Loven må avskaffes og vi venter med lengsel på likestillingsministerens inngripen.

Men igjen. Hvis din datter fant seg i en situasjon hvor prostitusjon var den beste utveien. Ville du a hun levde et liv blant kriminelle? At hun lukket seg inn i biler og hus med fremmede menn? Uten mulighet til å tilkalle hjelp?

Jeg ville foretrekke at hun arbeidet på et sted hvor hun hadde tilgang på vakters hjelp hvis kunden blir ugrei. At hun arbeidet hos folk som hadde fått bevilgning til å drive slik virksomhet på samme måte som det utgis skjenkeretter.  At hun arbeidet et sted som politi og utekontakter visste om og holdt oppsikt med. At hun kunne oppsøke hjelp uten fare for å bli fengsling av verken seg selv, kunder eller arbeidsgiver. Jeg ville at hun skulle ha rett p sykelønn og opparbeide seg pensjonspoeng. Jeg ville ikke ønske min datter inn i yrket, men hvis hun havnet idet, så ville jeg ønsket henne trygges mulig arbeidsforhold.

Legalisering av prostitusjon og drift av bordeller under løyver gir myndighetene kontroll med virksomheten. Innblanding i all annen form for prostitusjon kan da forbys. Det ville ikke lenger finnes en grunn for en mann å plukke opp et barn på gata som ser voksent ut. Det ville ikke være mulig for en menneskesmugler å hevde at jentene er med frivillig.  Lovlige aktører vil arbeide sammen med politiet for å bli kvitt ulovlig konkurranse. Det ville gavnet samfunnet. Det ville gripe ondet ved roten og det ville ikke kjønnsdiskriminerende.

2 kommentarer:

  1. Du har glemt et ord i den siste setningen i nest siste paragraf. Vær så snill å rette denne.

    SvarSlett
  2. Takk. Feilen rettet. Det er utrolig hva et sånt lite ord kan bety:)

    SvarSlett