tirsdag 24. november 2009

Har menn svakere rettsikkerhet enn kvinner?


Jeg tror det sitter mange flere uskyldig dømte menn enn kvinner i norske fengsler. Vi pepres daglig med innslag om at forskning bare fokuserer på menns områder og at kvinner er svakere stilt i samfunnet enn menn. Jeg har aldri sett en skikkelig dokumentasjon av slike påstander, men hvis min innledende påstand er riktig. At menn oftere enn kvinner dømmes helt uskyldig til fengsel, så vil det si at menn har en langt svakere rettsikkerhet enn kvinner. I så fall; Skal vi akseptere det? Hvorfor dømmes flere menn enn kvinner uskyldig?

Jeg vil påstå at et samfunn hvor en gruppe på grunn av sitt kjønn, har svakere rettsikkerhet enn andre, er et svært diskriminerende samfunn. Det er tross alt langt verre å redusert rettsikkerhet enn eventuelt litt dårligere lønn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar