lørdag 8. mars 2014

Iscenesatt venstrevridd kvinnekamp

«Nei til reservasjonsrett» samler tusenvis av kvinner som roper om innskrenket abortrett. I virkeligheten er det venstresiden som samler seg for å sverte høyre-regjeringen. Det har ingenting med kvinnekamp å gjøre og slett ingen innskrenking av abortloven.

Selv er jeg et resultat av manglende reservasjonsrett. Riktignok noen å før abortretten ble til. Den gang kampen stod om å bruke å bruke prevensjon. Min mor oppsøkte lege for å få en eller annen form for prevensjon. Legen syntes den slags var fryktelig umoralsk og ukristelig. Min mor ble tatt på sengen og var et lett over for den veltalende legen. Hun gikk derifra med uforrettet sak. Noe jeg selvsagt er ganske glad for nå. Min mors syn på det vet jeg ikke.

Leger har helt siden abortretten kom hatt rett til å sin mening til kvinner som kommer å ber om en henvisning. Kvinner som ofte i sen slik situasjon er usikre og kanskje også med skyldfølelse. Helt uforberedt spaserer de inn på legekontoret og jeg kan levende forestille meg at de er et lett offer for en ivrig moraliserende lege. Reservasjonsretten kan spare jenter for slike overfall.

Dersom vi i stedet stiler krav om at legen flagger sin holdning på venterommet, enten de er for eller mot, så kan jenter enkelt velge å gå til en annen lege.  

Når legeyrket ble oppfunnet var verden enkel. Folk var syke og legen lovet å gjøre at han kunne for å få dem friske. I tiden som kommer vil vi få mange flere områder hvor leger står ovenfor moralske og etiske valg.
·         Aktiv dødshjelp
·         Kloning
·         Livsforlengende medisiner i enorme mengder
·         Pris på medisiner/samfunnskostnader vs pasientens generelle helse og alder

Bare for å nevne noen få problemer. Hva slags samfunn vil vi da ha. Et samfunn hvor storebror staten bestemmer hva som er moralsk og hva leger skal gjøre og tenke? Eller vil vi ha et samfunn hvor den frie tankerett og meningsrett fortsatt eksisterer?

Å tvinge mennesker til å handle mot sin egen religiøse eller moralske overbevisning i slike spørsmål vil være et avstumpet samfunn. Et samfunn som ikke er fjernt fra andre samfunn hvor det ikke er plass til den frie tanke ser vi andre steder – i land vi ikke liger å sammenligne oss med.

Fri oss fra venstresidens hyppige misbruk av kvinnesak. La leger opptre i samsvar med sin overbevisning  - og la dem flagge den på utsiden av legekontoret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar