tirsdag 15. april 2014

Advokat Haldis Winje ønsker ikke rettsikkerhet

Skal vi forholde oss til advokat Haldis Winje's uttalelser på Kvedsnytt 15.4.2014 ønsker ikke hun rettsikkerhet for mannlige borger i Norge.

Hun uttalte seg på bakgrunn av politiets opplysninger om at 6 av 216 anmeldte voldtekter endte med henleggelse av voldtekten og etterforskning av falsk anklage i stedet. Advokat Haldis Winje mener det er uheldig, ettersom hun mener det kan føre til færre anmeldelser.

Undertegnede derimot, mener det er heldig, ettersom det kan føre til færre anmeldelser.

Advokat Winje mener åpenbart at det er bedre at uskyldige menn blir dømt på bakgrunn av falske anklager og at kvinner som innleverer falske anmeldelser bør gå fri!

Falsk anmeldelse er verre enn voldtekt

Voldtekt er en forferdelig forbrytelse. Undertegnede har både kone og døtre og har ingen problemer med å forestille seg hvor ille en voldtekt er.

Men allikevel. Å bli beskyldt for noe man ikke har gjort er verre. Når en helt uskyldig person blir beskyldt for en så grusom handling vil ofte hele livet rase sammen. Selv om saken skulle bli henlagt. Både ektefelle, barn og venner vil tenke "ingen røyk uten ill". Veldig mange som står personen nær vil vende seg vekk fra vedkommende. Ofte mister man familien, vennene og må bytte jobb som følge av tap av tillit blant kolleger.

Beskyldningen vil henge ved vedkommende for resten av livet. I enhver ny voldtektssak vil vedkommende navn dukke opp.

Bedre at 10 skyldige går fri

Konsekvensen av å blir beskyldt for noe man har gjort er så fatal at hele vårt rettsamfunn bygger på prinsippet "uskyldig til det motsatte er bevist". Det er bedre at 10 skyldige går fri enn at  1uskyldig blir dømt. Uten dette prinsipp har vi faktisk ikke en rettstat.

Advokat Haldis Winje derimot, synes å mene det motsatte. Og hun er ikke alene. Feminister uttaler seg ofte ifm. henleggelse av voldtekt. Alt for mange voldtektssaker blir henlagt, og feministenes eneste konklusjon er at det betyr at politiet nedprioriterer voldtekt og at voldtektsmenn går fri. Aldri reflekterer de over muligheten for at det kanskje ikke har foregått noe kriminelt.

Voldtekt er vanskelig å bevise, med mindre vi snakker om overfallsvoldtekter i det offentlige rom. Sex er lov og man må faktisk bevise at det har skjedd uten den ene parts samtykke. Det sier seg selv at det er vanskelig når partene kjenner hverandre.

Ikke desto mindre må ordinære rettsprinsipper gjelde for at vi skal kunne fortsette å kalle oss en rettstat. At mennesker som angrer, blir avslørt av kjæreste og dikter opp en unnskyldning, ser muligheten til å skaffe seg en voldsoffererstatning eller hva de nå måtte ha som motiv for en falsk anklage begår en handling verre enn handlingen de hevder å være utsatt for. Skaden de påfører deres offer er mye verre enn den den de lyver om å være utsatt for og de bør straffes der etter.

Dessverre er ikke straffenivået for falsk anklage mer enn en brøkdel av nivået for voldtekt - og de aller fleste falske anklagene blir aldri oppdaget eller dømt!

Også i voldtektssaker har kvinner en langt bedre rettsikkerhet enn menn.

Les også
Menn uten rettsikkerhet
Tukling verre enn drap - når kvinner dreper
Hvilke fantastiske sitat feminister har levert!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar