søndag 2. juni 2013

Brundtland føler seg diskriminert av Willoch

Fru Gro Harlem Brundtland føler seg diskriminert over å bli kaldt Fru Brundtland av Hr. Willoch. Vel, da har du et problem, Fru Brundtland!
(NRK/TV2 1.6.2013)
Litt uvisst er det om Fru Brundtland føler seg diskriminer av måten Hr. Willoch sa "fru" på eller det faktum at han brukte ordet "fru". Hvis en kvinne føler seg kjønnsdiskriminert av å blir titulert med fru må det skyldes at hennes eget syn på kvinner er svært negativt. Når hun blir påminnet det faktum at hun er kvinne, føler hun at mannen diskriminerer. Jøje meg!
Vi er overbevist om at det er forskjell på menn og kvinner. Også hva tankemønster, reaksjon og resonnement angår. Vi vet ikke hvor stor denne forskjellen er, men at det er en forskjell er vi helt sikre på.
I motsetning til hva kvinner ofte synes å mene, er vi ikke av den oppfatning at de ene er bedre enn det andre. Tvert imot mener vi at to forskjellige tilnærminger til livet er en fordel og en styrke. Å være kvinne og mann er egenskaper som utfyller hverandre i alle de situasjoner vi kan komme til å tenke på. At det medfører litt problemer i blant, takket være tiltrekninger, overskygges nesten alltid av fordelen ved å tenke på verden med to forskjellige innfallsvinkler.
Fru Brundtland føler seg egentlig ikke diskriminert fordi hun blir titulert "fru", men fordi hun er kvinne. Slike selvbilder krever annen behandling av andre faggrupper enn politikkere.

1 kommentar:

  1. Jeg husker ikke om jeg har lagt igjen denne linken hos deg, men legger den igjen nå for sikerhets skyld:

    http://universalemenneskerettigheter.blogspot.no/

    SvarSlett