søndag 2. juni 2013

Dynamisk lavalder

Advokat Oscar Ihlebæk vil senke den seksuelle lavalder til 14 år. Vi vet at mange 14-16 åringer allerede har debutert seksuelt., Uten at vi ønsker  å oppfordre til tidlig deby, så ser vi ikke veldig mye kriminelt med at en 16-åring har sex med en 15-åring, hvilket er forbudt i dag. Faktisk virker det verre at en 45-åring har sex med en 17-åring, hvilket er helt lovlig.
Vi foreslår derfor at den seksuelle lavalder gjøres dynamisk. Det vil si at det er aldersforskjellen som avgjør om sex med personer under 18 år er lovlig. Vi foreslår at regelen settes til
Den eldste parts alder / 2  + 7 år = Minste lovlig alder for den yngste part 
Det betyr at en person på 18 år kan ha sex med en person på 18/2 + 7 år = 9+7 = 16 år. Tilsvarende, en person på 16 år kan ha sex med en person på 16/2+7 = 15 år.
Når den yngste er 18 år eller mer gjelder ikke loven lenger. Vi får anta at folk er så voksne da at de klarer å vurdere situasjonen på egenhånd. Men som rettesnor, bør den også kunne fungere for godt voksne personers gangsyn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar