lørdag 10. mai 2014

Kvinne-nettverk og gutteklubben Grei gjør menn til 2. rangs borgere


I 40 år har vi hørt om den forferdelige gutteklubben Grei. Ingen synes dog å være medlem. Losjer har blitt tvunget å ta inn kvinner - eller å til nød opprette losje også for kvinner. Et hvert fora hvor menn samles har blitt mistenkeliggjort. De har forskjellsbehandlet kvinner fordi kvinner ikke har sluppet inn. Dette har blitt hevdet gang etter gang.

På Facebook finnes det en "offentlig, lukket gruppe" med 3000 medlemmer. "Offentlig" i den forstand at når den blir så stor så er det ikke slik at alle kjenner alle lenger. Den er åpen fora alle som blir anbefalt av eksisterende medlemmer. Det eneste kriteriet er at du er kvinne.

http://www.nettavisen.no/na24/avslrte-hemmelig-nettverk---neddynges-av-kritikk/6808100.html

Undertegnede kjenner til flere lignende nett i "real life" i alle våre storbyer. Nettverk som møtes fysisk for å fremme hverandres karriere, hjelpe hverandre frem og stenge andre ute. Eneste kriteriet er du du er kvinne.

Men nettverk for menn, om det så kun er for sosial hygge, er kjønnsdiskriminerende og utestengende støttes det opp under kvinne-nettverk. Det ansees som positivt av myndighetene at kvinner hjelper hverandre slik.

Menn er i ferd med å bli rettsløse, 2. rangs borgere i Norge. Skal du bare la utviklingen fortsette?

Se også
Som å tvinge noen til homofili

Slik blir gutter til 2. rangs borgere

Menn utsettes for mer vold enn kvinner, men tiltak rettes bare mot kvinner

Jenter er verstinger i skolegården, men bare guttene straffes


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar