lørdag 16. november 2013

Hvorfor tiltak mot vold mot kvinner er feil


Menn utsettes for mer vold enn kvinner. I Norge er har menn 22% større sannsynlighet for å bli utsatt for vold enn kvinner. SSB statetikk for 2012.  Merk at dette er basert på anmeldte lovbrudd, ikke fellende dom. Som kjent er fellende dom for voldtekter – det eneste området hvor kvinner er overrepresentert – relativt sjeldent sammenlignet med antall anmeldelser. Årsakene til dette er mange og er omtalt på denne bloggen annet sted.

Men til tross for at menn er mer utsatt for vold gjentas stadig mantraet om at kvinner må beskyttes mot menns vold. Jada. Selvsagt skal de beskyttes, men det skal også menn. Når menn de facto er mer utsatt blir det rart at det skal iverksettes særskilte tiltak for å beskytte kvinner.

Antagelig er det populistisk argumentasjon fra feministisk hold som har vunnet gjennom hos nyttige idioter i pressen. Kanskje skyldes det profesjonelt PR og lobbyist arbeid fra den kanten. I hvert fall går både presse og styrende myndigheter på limpinnen.

Statestikke kan være annerledes i andre deler av verden. Men antagelig er forskjellen den samme i mer voldsutsatte samfunn enn vårt – selv om vi ikke har statetikk på det. I enkelte land vet vi også at kvinner utsettes for en tilnærmet rettsløs tilværelse. Beskyldninger om utroskap etter en voldtekt og lignende er selvsagt fullstendig forkastelig. Men selv i disse landene utelukker vi ikke at menn er mer utsatt for vold ettersom kvinner i svært liten grad utsettes for vold utenfor familien i disse landene. Men som sagt, dette blir bare antagelser. Opplys oss gjerne med statistikk.

Et problem med voldsstatetikken er at den fort blir feil på grunn av ofrenes definisjoner kan være forskjellig. Et lite, men for kvinnen uønsket, forsøk på seksuell omgang kan fort regnes som et overgrep av mange. Selv om forsøket kanskje egentlig bare var et dårlig forsøk på legitim tilnærming. Samtidig går nesten ikke en gutt ut av barne- og ungdomsskolen uten at han har vært i en slåsskamp. Voldsstatetikken teller ikke inn dette som vold. Forskjellen mellom gutter og jenter / menn og kvinners grad av voldsutsettelse kan altså fort være enda mer i gutters disfavør enn hva SSB’s statistikk viser.

Men uansett, vi har til gode å høre noen planlegge, avsette penger til eller på annen måte gjøre noe for særskilte tiltak for å beskytte menn mot vold. Eller tilby støte til selvforsvarskurs kun for hankjønn. Og det skulle bare mangle. Menn og kvinner er like mye verd og begge må beskyttes mot vold.

2 kommentarer:

 1. Hei! Interessant blogg. Jeg er vel det man kan kalle en feminist. Jeg mener at på mange viktige områder i vårt samfunn, og i de fleste andre samfunn, så trekker kvinner det korteste strået. Og jeg synes altså at dette er feil og at vi burde jobbe for å endre dette. Likevel, jeg er så enig med deg i mange ting! Jeg blir oppriktig opprørt av at vold mot menn ofte bagatelliseres. Jeg så et innlegg her om dagen som, såvidt jeg forstod det, hadde til hensikt å roe frykten for ransbølgen i Oslo. Der stod det noe om at det stort sett hendte unge hvite menn. Akkurat som det da er greit med grove ran?! Helt forferdelig. Jeg er likevel uenig i overskriften din - at "tiltak mot vold mot kvinner er feil". Ja takk begge deler, tenker jeg, for diskriminering av kvinner og diskriminering av menn er ikke gjensidig utelukkende. I vårt samfunn har vi dessverre begge deler. Litt på siden av dette innlegget så har jeg også merket meg at menns seksualitet gjerne kan bli fremsstilt som uetisk og skitten på et vis. Jeg synes heldigvis at det har blitt mindre av det de siste årene, men det er selvfølgelig mulig at mitt inntrykk ikke stemmer. Jeg er også klar over at diskriminering av menn skjer på mange flere områder enn de to jeg har nevnt her, men dette innlegget er vel langt nok allerede. :) Med vennlig hilsen B

  SvarSlett
 2. Hei. Jeg klikket meg inn her da jeg så overskriften. Har skrevet en bacheloroppgave om vold og fikk lyst til å kommentere. Vold er jo et vidt begrep som kan omhandle blind vold eller vold i nære relasjoner, psykisk eller fysisk, etc.
  Du sier ikke at du ene og alene snakker om offentlig/ blind vold, og spesielt av den grunn synes jeg overskriften er umoden.
  Jeg er enig i at vold er forkastelig og skadelig uansett hvilke kjønn som er involvert. Samtidig fører partnervold til større fysisk skade og død for kvinner enn menn. I følge Amnesty blir flere titalls tusener av kvinner i Russland drept av sin partner hvert år, styresmaktene erkjenner dette og mener at det ikke er noe de kan gjøre. Jeg er glad jeg bor i et land med en regjering som setter vold i nære relasjoner på dagsorden. Det ser samtidig ut til å være større tabu og mørketall på vold mot menn i nære relasjoner, og det er uheldig og trist.
  Jeg synes også at det er like tragisk med offentlig og privat vold mot menn som mot kvinner, og kanskje stemmer det at mediene skriver om vold mot menn med mindre dramaturgi og medfølelse.
  Men kanskje er det mer i tråd med menneskerettighetene å etterspørre et større samfunnsfokus på vold mot menn, uten at man ønsker fokuset på vold mot kvinner vekk. Takk for meg!

  SvarSlett